You are here

Kroatia

Departementet for økonomi, arbeid og entreprenørskap er det administrative organet som har hovedansvaret for HMS-politikken i Republikken Kroatia. I tillegg er ytterligere tre institusjoner involvert i gjennomføringen av HMS-politikken:

  • Det kroatiske instituttet for helse og sikkerhet på arbeidsplassen bidrar med oppfølging og profesjonell assistanse og er underlagt helse- og velferdsdepartementet og departementet for økonomi, arbeid og entreprenørskap.
  • Det kroatiske instituttet for helseforsikring og helsevern for arbeidstakere finansierer helsevern- og sikkerhetstiltak på arbeidsplassene og er underlagt helse- og velferdsdepartementet.
  • Det statlige tilsynskontoret er en statlig organisasjon underlagt Republikken Kroatias regjering som kontrollerer etterlevelsen av regelverket og statusen med hensyn til sikkerhet på arbeidsplassene.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb
Kroatia
Contact person:
Nenad MARINIĆ
Tel: 1 6109 230
E-postadresse: nenad [dot] marinic [at] mrms [dot] hr