Kroatia

Departementet for arbeid og pensjon er det forvaltningsorganet som har hovedansvaret for HMS-politikken i Republikken Kroatia. I tillegg er ytterligere fire institusjoner involvert i gjennomføringen av HMS-politikken:

  • Institutt for forbedring av yrkessikkerheten er den viktigste nasjonale institusjonen med ansvar for overvåking og forbedring av HMS.
  • Det kroatiske instituttet for helse og sikkerhet på arbeidsplassen bidrar med oppfølging og profesjonell assistanse og er underlagt helsedepartementet.
  • Det kroatiske helsefondet finansierer helsevern- og sikkerhetstiltak på arbeidsplassene og er underlagt helsedepartementet.
  • Arbeidstilsynet er et forvaltningsorgan underlagt departementet for arbeid og pensjon og kontrollerer etterlevelsen av regelverket på HMS-området.

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb
Kroatia
Contact person:
Ana AKRAP
E-postadresse: ana [dot] akrap [at] mrms [dot] hr