Kroatia

Departementet for arbeid, pensjon, familie og sosiale saker er forvaltningsorganet som har hovedansvaret for HMS-politikken i Republikken Kroatia. Det samarbeider tett med det kroatiske helsedepartementet innen arbeidsmiljø og helse. I tillegg er ytterligere tre institusjoner involvert i gjennomføringen av HMS-politikk:

 • Det statlige tilsynet er en sentral myndighet som utfører tilsynsoppgaver på 10 områder, blant annet på arbeids- og arbeidsmiljøområdet. Det finnes 17 forskjellige tilsyn for ulike områder, inkludert arbeidstilsynet med ansvar for arbeid og arbeidsmiljø.
 • Det kroatiske folkehelseinstituttet er en ledende folkehelseinstitusjon i landet. Innenfor instituttet er det en avdeling for arbeidsmiljø og helse, som har som mål å forbedre kvaliteten på arbeidstakeres helse.
 • Det kroatiske helsefondet finansierer helsevern- og sikkerhetstiltak på arbeidsplassene og er underlagt helsedepartementet. 

Focal points' contact details

 • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
  Ulica grada Vukovara 78,
  10 000
  Zagreb
  Croatia
  Contact person: Marina PRELEC
  E-mail address:
  marina.prelec [at] mrosp.hr