Finland

Sosial- og helsedepartementet har ansvar for gjennomføringen og utarbeidelsen av HMS-politikk og relatert lovgivning. Departementet samarbeider tett med bl.a. arbeids- og finansdepartementet, utdanningsdepartementet, innenriksdepartementet, miljøverndepartementet, transport- og kommunikasjonsdepartementet og forskjellige spesialiserte organer med ansvar for områder relatert til HMS.

Ansvarsområdene omfatter tilsyn med overholdelsen av HMS-lovgivningen. Samarbeidet med hensyn til helse og sikkerhet på arbeidsplassen er basert på håndheving av lover og forskrifter og relevante avtaler mellom arbeidslivsorganisasjonene. I HMS-samarbeidet blir arbeidstakerne representert av verneombud. Arbeidsgiverne representeres av HMS-lederen, med mindre arbeidsgiveren selv ivaretar samarbeidsoppgavene.

Det finske HMS-nettverket er opprettet som en del av det europeiske nettverket for HMS-informasjon, som består av de nasjonale knutepunktene i hver av EU-medlemsstatene. Det finske knutepunktet samordner og forvalter det nasjonale HMS-nettverket.

Statlige regionale forvaltningsorganer

Arbeidsmiljøetaten

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Ministry of Social Affairs and Health, Finland
P.O.Box 33
FI-00023 Government
Finland
Contact person:
Hannu STÅLHAMMAR
Tel: +358 295 163 469
E-postadresse: hannu [dot] stalhammar [at] stm [dot] fi