Finland

Sosial- og helsedepartementet har ansvar for gjennomføringen og utarbeidelsen av HMS-politikk og relatert lovgivning. Departementet samarbeider tett med bl.a. arbeids- og finansdepartementet, utdanningsdepartementet, innenriksdepartementet, miljøverndepartementet, transport- og kommunikasjonsdepartementet og forskjellige spesialiserte organer med ansvar for områder relatert til HMS.

Ansvarsområdene omfatter tilsyn med overholdelsen av HMS-lovgivningen. Samarbeidet med hensyn til helse og sikkerhet på arbeidsplassen er basert på håndheving av lover og forskrifter og relevante avtaler mellom arbeidslivsorganisasjonene. I HMS-samarbeidet blir arbeidstakerne representert av verneombud. Arbeidsgiverne representeres av HMS-lederen, med mindre arbeidsgiveren selv ivaretar samarbeidsoppgavene.

Det finske HMS-nettverket er opprettet som en del av det europeiske nettverket for HMS-informasjon, som består av de nasjonale knutepunktene i hver av EU-medlemsstatene. Det finske knutepunktet samordner og forvalter det nasjonale HMS-nettverket.

Statlige regionale forvaltningsorganer

Arbeidsmiljøetaten

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Focal points' contact details

 • Työterveyslaitos
  P.O.Box 40
  FI-00032
  Työterveyslaitos
  Finland
  Contact person: Taina PÄÄKKÖNEN
  E-mail address:
  FOP.Finland [at] ttl.fi