Litauen

I Litauen har departementet for trygd og arbeid (sammen med helsedepartementet) ansvar for gjennomføringen av den nasjonale politikken på HMS-området. Statens arbeidstilsyn er underlagt departementet for trygd og arbeid og har ansvar for forebygging av arbeidsulykker og yrkesrelaterte sykdommer, helse og sikkerhet på arbeidsplassen, forebygging av brudd på arbeidslovgivningen samt kontroll av etterlevelsen av Republikken Litauens arbeidslov og med lovene og rettsaktene som regulerer HMS og relasjonene mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i bedrifter, institusjoner, organisasjoner og andre organisatoriske strukturer, uavhengig av deres juridiske form, type eller virksomhetsområde, og også i tilfeller der arbeidsgiveren er en fysisk person (lov om nasjonalt arbeidstilsyn nr. IX-1768, Žin., 2003, nr. 102-4585).


De viktigste lovene som regulerer HMS-politikken og dens gjennomføring i Litauen, er arbeidsloven og loven om helse og sikkerhet på arbeidsplassen (nr. IX-1672, Žin., 2003, nr. 70-3170).


Funksjonen som litauisk knutepunkt for Det europeiske arbeidsmiljøorganet utøves av statens arbeidstilsyn. Knutepunktet koordinerer det litauiske HMS-informasjonsnettverket, som omfatter arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, vitenskapelige og offentlige institusjoner og organer som gjennomfører nasjonal politikk på HMS-området.


Kontaktopplysninger for knutepunktene

Focal points' contact details

 • State Labour Inspectorate /Valstybinė darbo inspekcija
  Algirdo g. 19
  03213
  Vilnius
  Lithuania
  Contact person: Nerita SOT
  E-mail address:
  nerita.sot [at] vdi.lt