Belgia

I Belgia hører helse, sikkerhet og velferd på arbeidsplassen inn under ansvarsområdet til arbeidsdepartementet og dets føderale offentlige kontor for sysselsetting, arbeid og sosial dialog.


Arbeidstilsynet kontrollerer etterlevelsen av HMS-standarder. Generaldirektoratet for humanisering av arbeidslivet har ansvar for regelverksspørsmål og tar hånd om dialogen med partene i arbeidslivet og fremme av velferd på arbeidsplassen.


Det belgiske knutepunktet samordner og forvalter det nasjonale HMS-nettverket. I Belgia er alle de viktigste aktørene representert i det belgiske senteret for informasjon om sikkert arbeid


(BeSWIC). BeSWIC samler informasjon om sikkerhet, helse og velferd på arbeidsplassen og publiserer denne informasjonen på Det europeiske arbeidsmiljøorganets belgiske nettsted.


Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

FPS Employment, Labour and Social Dialogue
Rue Ernest Blerot 1
1070 Brussel-Bruxelles
Belgia
Contact person:
Frank DEHASQUE
Tel: +32 022334228
E-postadresse: focalpoint [at] werk [dot] belgie [dot] be