Belgia

I Belgia faller arbeidsmiljø og helse innenfor ansvarsområdet til arbeidsministeren og hans/hennes departement, Føderal offentlig trygdeinstans – sysselsetting, arbeid og sosial samordning. Det belgiske kontaktpunktet koordineres og administreres av denne administrasjonen.

Kontaktpunktene jobber i nært samarbeid med Generaldirektoratet for humanisering av arbeidslivet, som er del av denne administrasjonen. Dette generaldirektoratet har ansvar for reguleringssaker, ivaretar dialogen med partene i arbeidslivet og bygger helsefremmende arbeidsplasser. Arbeidstilsynet «Tilsyn med arbeidsmiljø og helse» er også en del av denne administrasjonen og fører tilsyn med at standarder for arbeidsmiljø og helse overholdes.

Oppdraget til det belgiske kontaktpunktet er å:

 • administrere og koordinere et nasjonalt trepartsnettverk med alle interessenter innenfor rammen av arbeidsmiljø og helse (HMS)
 • samle inn relevant informasjon om arbeidsmiljø og helse, med spesielt fokus på god praksis
 • bidra aktivt til EU-OSHAs forvaltningsplan
 • formidle relevant informasjon fra EU-OSHA til nettverket
 • gjennomføre den europeiske kampanjen
 • oppmuntre og legge til rette for felles tiltak mellom ulike interessenter for å forbedre arbeidsmiljø og helse i SMB
 • utvikle og fremme nasjonale, bransjespesifikke OiRA-verktøy i Belgia
 • etablere grenseoverskridende samarbeid for å fremme god praksis og støtte forebyggingsprosjekter

Nyttige ressurser

Lær mer om arbeidsmiljø og helse i Belgia på nettstedet til det belgiske kunnskapssenteret for arbeidsmiljø og helse (BeSWIC): http://www.beswic.be/

Arbeidstilsynet «Tilsyn med arbeidsmiljø og helse». Det fører tilsyn med at standarder for arbeidsmiljø og helse overholdes.

«Hvis du leter etter informasjon om arbeidsrettslige saker (f.eks. arbeidskontrakter), kan du gå til nettsted for til Arbeidstilsynet i Belgia «Tilsyn med sosialrett» 

Vi har ikke muligheten til å løse slike problemer.

Focal points' contact details

 • SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Rue Ernest Blerot 1
  1070
  Brussel-Bruxelles
  Belgium
  Contact person: Frank DEHASQUE
  E-mail address:
  focalpoint [at] werk.belgie.be