Island

Islands tilnærming til europeisk samarbeid på HMS-området.

Den islandske loven om arbeidsmiljø og helse og sikkerhet på arbeidsplassen (lov nr. 46/1980) har til formål å sikre et godt arbeidsmiljø i tråd med den sosiale og teknologiske utviklingen i samfunnet, og legge forholdene til rette slik at helse- og sikkerhetsproblemer kan løses på arbeidsplassen i samsvar med lover og forskrifter, arbeidsgivernes og arbeidstakernes retningslinjer og den nasjonale HMS-myndighetens retningslinjer og instrukser.

Denne loven omfatter all virksomhet som sysselsetter én eller flere personer, uavhengig av om de er bedriftseiere eller ansatte. Arbeidsgiverne plikter å sikre at arbeidsmiljøet, sikkerheten og forebyggingen av farer er hensiktsmessig og tilfredsstillende.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Focal points' contact details

 • Vinnueftirlitið
  Dvergshöfði 2
  110
  Reykjavik
  Iceland
  Contact person: Guðrún Birna JÖRGENSEN
  E-mail address:
  gudrun.jorgensen [at] ver.is