Kypros

Arbeidstilsynsetaten fungerer som Kypros' nasjonale knutepunkt.

Etaten er underlagt arbeids- og trygdedepartementet. Når det gjelder helse og sikkerhet på arbeidsplassen, har arbeidsmiljøetaten som hovedmål å sikre tilstrekkelige og hensiktsmessige nivåer av helse og sikkerhet på arbeidsplassen for å eliminere eller minimere arbeidsulykker og yrkessykdommer og beskytte befolkningen mot risikoer forbundet med arbeidsaktiviteter.

Som knutepunkt har etaten ansvar for å samordne det nasjonale informasjonsnettverket og delta i utarbeidelsen og gjennomføringen av arbeidsmiljøorganets dagsorden. Det nasjonale informasjonsnettverket består av partene i arbeidslivet og andre organisasjoner som har særlige interesser på HMS-området.

Etaten deltar i organiseringen av den europeiske arbeidsmiljøuken og promoteringen av den europeiske prisen for god HMS-praksis. Avdelingen deltar også aktivt i møter mellom knutepunktene og arbeidsmiljøorganets styre, samt i ekspertgruppemøter.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Focal points' contact details

 • Department of Labour Inspection, Ministry of Labour and Social Insurance
  12 Apelli Street
  1080
  Nicosia
  Cyprus
  Contact person: Olga NICOLAIDOU
  E-mail address:
  onicolaidou [at] dli.mlsi.gov.cy