Kypros

Arbeidstilsynsetaten fungerer som Kypros' nasjonale knutepunkt.

Etaten er underlagt arbeids- og trygdedepartementet. Når det gjelder helse og sikkerhet på arbeidsplassen, har arbeidsmiljøetaten som hovedmål å sikre tilstrekkelige og hensiktsmessige nivåer av helse og sikkerhet på arbeidsplassen for å eliminere eller minimere arbeidsulykker og yrkessykdommer og beskytte befolkningen mot risikoer forbundet med arbeidsaktiviteter.

Som knutepunkt har etaten ansvar for å samordne det nasjonale informasjonsnettverket og delta i utarbeidelsen og gjennomføringen av arbeidsmiljøorganets dagsorden. Det nasjonale informasjonsnettverket består av partene i arbeidslivet og andre organisasjoner som har særlige interesser på HMS-området.

Etaten deltar i organiseringen av den europeiske arbeidsmiljøuken og promoteringen av den europeiske prisen for god HMS-praksis. Avdelingen deltar også aktivt i møter mellom knutepunktene og arbeidsmiljøorganets styre, samt i ekspertgruppemøter.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Department of Labour Inspection, Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance
12 Apelli Street
1493 Nicosia
Kypros
Contact person:
Anastassios YIANNAKI
Tel: +357 2240 5623
E-postadresse: ayiannaki [at] dli [dot] mlsi [dot] gov [dot] cy