Østerrike

Ansvaret for HMS-politikken i Østerrike er fordelt på flere organer. Det rettslige grunnlaget er gitt i loven om helse og sikkerhet på arbeidsplassen [ArbeitnehmerInnenschutzgesetz] og tilhørende forskrifter. Arbeidstilsynet, arbeidstilsynet for transportsektoren (VAI), de regionale tilsynene for land- og skogbruket og organisasjonene for ansatte i offentlig sektor har ansvar for å kontrollere etterlevelsen av lovgivningen relatert til helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Arbeidstilsynets nettsted inneholder alle nødvendige opplysninger.

Arbeidsgiverne har ansvar for å iverksette forebyggende tiltak, med støtte fra partene i arbeidslivet og sosialforsikringsinstitusjonene.

Det føderale arbeids- og sosialdepartementet, som Arbeidstilsynet er underlagt, fungerer som kontaktpunkt. Alle viktige aktører er representert i det østerrikske nettverket og involvert i alle saker som gjelder byrået.

Focal points' contact details

 • Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
  Favoritenstrasse 7
  1040
  Wien
  Austria
  Contact person: Martina HÄCKEL-BUCHER
  E-mail address:
  Martina.Haeckel-Bucher [at] bmaw.gv.at