Østerrike

Ansvaret for HMS-politikken i Østerrike er fordelt på flere organer. Det rettslige grunnlaget er gitt i loven om helse og sikkerhet på arbeidsplassen [ArbeitnehmerInnenschutzgesetz] og tilhørende forskrifter. Arbeidstilsynet, arbeidstilsynet for transportsektoren (VAI), de regionale tilsynene for land- og skogbruket og organisasjonene for ansatte i offentlig sektor har ansvar for å kontrollere etterlevelsen av lovgivningen relatert til helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Arbeidstilsynets nettsted inneholder alle nødvendige opplysninger.

Arbeidsgiverne har ansvar for å iverksette forebyggende tiltak, med støtte fra partene i arbeidslivet og sosialforsikringsinstitusjonene.

Det føderale departementet for arbeid, sosiale saker og forbrukervern, som arbeidstilsynet hører inn under, fungerer som knutepunkt. Alle viktige aktører er representert i det østerrikske nettverket og involvert i alle saker som gjelder arbeidsmiljøorganet.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Stubenring 1
1010 Wien
Østerrike
Contact person:
Martina HÄCKEL-BUCHER
Tel: +43 1711 0022 74
E-postadresse: AT [dot] FocalPoint [at] sozialministerium [dot] at