Estland

Det viktigste dokumentet som ligger i bunnen for HMS-politikken i Estland, er arbeidsmiljøloven vedtatt av det estiske parlamentet (Riigikogu). På grunnlag av denne har regjeringen og sosialdepartementet utarbeidet og vedtatt en rekke relevante forskrifter. Arbeidsmiljøloven trådte i kraft 26. juli 1999. I Estlands HMS-system utgjør sosialdepartementet den utøvende myndighet som regulerer hele området, mens to av departementets strukturelle enheter (avdelingen for utvikling av arbeidslivet og avdelingen for helse og omsorg) er direkte involvert i utviklingen av HMS-relatert politikk. Estlands knutepunkt for EU-OSHA ligger hos sosialdepartementet (avdelingen for utvikling av arbeidslivet). Knutepunktets nettverk omfatter per i dag 16 statlige og ikke-statlige institusjoner.

Det nasjonale knutepunktet fungerer som arbeidsmiljøorganets representant i Estland, som et mellomledd mellom arbeidsmiljøorganet og medlemsstaten i forbindelse med relevante aktiviteter, og som et samordningsorgan for aktiviteter som gjennomføres på medlemsstatsnivå. Kontaktpunktets nettsted har til formål å gi inngående informasjon, både nasjonalt og på EU-nivå, om HMS, og særlig om gode praksiser og europeiske kampanjer.

Statlig tilsyn med arbeidsrett og etterlevelse av arbeidsmiljø- og helsekrav ivaretas av Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet er også ansvarlig for en informasjonstelefon hvor arbeidsgivere og arbeidstakere kan få svar på spørsmål om arbeidsrett og arbeidsmiljø.

Focal points' contact details

 • Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
  Mäealuse 2/3
  12618
  Tallinn
  Estonia
  Contact person: Kristel PLANGI
  E-mail address:
  kristel.plangi [at] ti.ee