Sveits

I Sveits er det i hovedsak to lover som regulerer HMS. Arbeidsloven omhandler arbeidstid, helsevern, bygningsstandarder og vern av arbeidstakernes personlige integritet. Ulykkesforsikringsloven omhandler forebygging av yrkesrelaterte ulykker og sykdommer som i det alt overveiende skyldes arbeidet. De kantonale arbeidstilsynene, SUVA (den sentrale ulykkesforsikringsmyndigheten) og det statlige sekretariatet for økonomiske saker (SECO) håndhever lovgivningen. En samordningskommisjon (EKAS) fører tilsyn med og finansierer inspeksjonssystemet for ulykkesforebygging.


Partene i arbeidslivet er representert i EKAS og i den føderale arbeidskommisjonen, som utarbeider generell helsevernlovgivning.


Selskaper med høy ulykkesrisiko og mer enn 10 ansatte er pålagt å rådføre seg med HMS-eksperter.


Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

State Secretariat for economic affairs SECO
Holzikofenweg 36
3003 Bern
Sveits
Contact person:
Vesna SORMAZ
Tel: +41 58 463 89 68
E-postadresse: vesna [dot] sormaz [at] seco [dot] admin [dot] ch