Bulgaria

I republikken Bulgaria hører den offentlige HMS-politikken inn under regjeringens ansvarsområde. Arbeids- og sosialdepartementet utarbeider, samordner og gjennomfører den offentlige HMS-politikken. Helsedepartementet leder og samordner aktiviteter knyttet til beskyttelse og fremme av helse på arbeidsplassen. Det nasjonale arbeidstilsynet er det offentlige organet som har ansvar for å kontrollere at arbeidslovgivningen etterleves slik at arbeidstakernes helse og sikkerhet ivaretas på arbeidsplassen, samt at ansettelsesvilkår blir oppfylt. Det nasjonale trygdeinstituttet (NSSI) samler vitenskapelig informasjon relatert til arbeidsevne, gransker arbeidsrelaterte ulykker og vedlikeholder en database over arbeidsrelaterte ulykker.


Den nasjonale HMS-politikken utarbeides og gjennomføres på grunnlag av et trepartssamarbeid på nasjonalt, sektorvist og regionalt plan. Det nasjonale arbeidsmiljørådet (NCWC) er organet som har ansvar for samordning, samråd og samarbeid om utvikling og gjennomføring av HMS-politikk på nasjonalt plan. Det finnes regionale råd i alle lokale administrative distrikter som sikrer trepartssamarbeid på HMS-området. Dessuten finnes det i alle foretak arbeidsmiljøkomiteer som fungerer som en plattform for dialog mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.


Det nasjonale knutepunktet for Det europeiske arbeidsmiljøorganet befinner seg hos arbeids- og sosialdepartementet.


Kontaktopplysninger for knutepunktene

Focal points' contact details

 • Ministry of Labour and Social Policy
  2 Triaditza Street
  1051
  Sofia
  Bulgaria
  Contact person: Darina KONOVA
  E-mail address:
  darina.konova [at] mlsp.government.bg