Danmark

Den danske arbeidsmiljømyndigheten (Arbejdstilsynet), som er underlagt Danmarks arbeidsdepartement, koordinerer samarbeidet med Det europeiske arbeidsmiljøorganet. Den har ansvar for å sikre overholdelse av HMS-lovgivningen som gjelder for alle yrker i Danmark. For enkelte sektorer påhviler ansvaret for regulering og håndheving av regelverket andre myndigheter:

  • Det danske energibyrået (Energistyrelsen) er ansvarlig for å føre tilsyn med offshore-installasjoner.
  • Den danske sjøfartsmyndigheten (Søfartsstyrelsen) er ansvarlig for å føre tilsyn med skipsfarten.
  • Den danske luftfartsmyndigheten (Statens Luftfartsvæsen) har ansvar for å føre tilsyn med luftfarten.

Arbeidsmiljømyndigheten bidrar, gjennom effektivt tilsyn, hensiktsmessig regulering og informasjon, til å skape et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø preget av kontinuerlig forbedring. Dersom myndigheten avdekker manglende etterlevelse av HMS-lovgivningen, kan den ilegge diverse sanksjoner. Myndigheten gir også pålegg og instrukser, i samarbeid med partene i arbeidslivet. Hovedkontoret ligger i København, sammen med to av arbeidsmiljømyndighetens seks sentre.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Danish Working Environment Authority
Landskronagade 33
2100 Copenhagen
Danmark
Contact person:
Elsebeth JARMBAEK
Tel: +45 722 09431
E-postadresse: elja [at] at [dot] dk