Slovakia

Statlige forvaltningsorganer som har ansvar for å føre tilsyn med arbeidsmiljøet er Republikken Slovakias arbeids-, sosial og familiedepartement og det nasjonale arbeidstilsynet, som har sitt hovedkontor i Košice og i tillegg åtte avdelinger som til sammen dekker Republikken Slovakias åtte administrative regioner.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet har et etablert nettverk av knutepunkter i de forskjellige EU-medlemsstatene. I Republikken Slovakia er det det nasjonale arbeidstilsynet som fungerer som knutepunkt. Det har som hovedoppgave å produsere materiale og spre informasjon om HMS-relaterte spørsmål på nasjonalt plan.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
04001 Kosice
Slovakia
Contact person:
Ladislav KEREKEŠ
E-postadresse: ladislav [dot] kerekes [at] ip [dot] gov [dot] sk