Slovakia

Statlige forvaltningsorganer som har ansvar for å føre tilsyn med arbeidsmiljøet er Republikken Slovakias arbeids-, sosial og familiedepartement og det nasjonale arbeidstilsynet, som har sitt hovedkontor i Košice og i tillegg åtte avdelinger som til sammen dekker Republikken Slovakias åtte administrative regioner.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet har et etablert nettverk av knutepunkter i de forskjellige EU-medlemsstatene. I Republikken Slovakia er det det nasjonale arbeidstilsynet som fungerer som knutepunkt. Det har som hovedoppgave å produsere materiale og spre informasjon om HMS-relaterte spørsmål på nasjonalt plan.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Focal points' contact details

 • National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
  Masarykova 10
  04001
  Kosice
  Slovakia
  Contact person: Ladislav KEREKEŠ
  E-mail address:
  osha [at] safework.gov.sk