Polen

I Polen er retten til et sikkert og godt arbeidsmiljø fastsatt i Republikken Polens grunnlov. Måten denne retten skal implementeres på, er definert i lovverket, nærmere bestemt i arbeidsloven. De viktigste bestemmelsene relatert til HMS finnes i denne lovens del X (om sikkerhet og helse på arbeidsplassen), del VII (om beskyttelse av kvinner i arbeidslivet) og del IX (om beskyttelse av unge arbeidstakere). Organisasjonsmessig kan systemet for arbeidervern deles inn i et nasjonalt og et sektorvist system.

Det førstnevnte omfatter parlamentet, regjeringen og andre statlige etater og tilsyns- og kontrollorganer med hver sine ansvarsområder. Tilsyns- og kontrollorganene inkluderer det nasjonale arbeidstilsynet, det nasjonale helsetilsynet, kontoret for teknisk tilsyn samt domstolene og statsadvokatembetet. En viktig aktør i HMS-systemet er rådet for arbeidervern, som er underlagt det polske parlamentets underhus (Sejm) og fører tilsyn med det nasjonale arbeidstilsynet (for nærmere informasjon, se: http://www.ciop.pl/15845.html).

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Focal points' contact details

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16,
  00-701
  Warsaw
  Poland
  Contact person: Wiktor Marek ZAWIESKA
  E-mail address:
  focalpoint.pl [at] ciop.pl