Nord-Makedonia

Sikkerhet og helse på arbeidsplassen i Nord-Makedonia er innenfor kompetansen til arbeidstilsynet, som er et integrert organ tilhørende arbeids- og sosialdepartementet).

På vegne av arbeids- og sosialdepartementet fører det statlige arbeidstilsynet, gjennom sine egne inspektører, tilsyn med håndhevingen av loven om arbeidsforhold, loven om helse og sikkerhet på arbeidsplassen, loven om tilsyn og arbeid, loven om offentlige tjenestemenn, loven om sysselsetting og arbeidsledighetstrygd, loven om vikarbyråer, loven om sysselsetting av uføre, loven om sysselsetting av utlendinger, loven om frivillig arbeid, utdanningslovene, loven om handel, loven om beskyttelse mot røyking, tariffavtaler, ansettelsesavtaler, vedtekter knyttet til helse og sikkerhet på arbeidsplassen og andre regelverk (se her).

Sikkerhet og helse på arbeidsplassen er et tverrfaglig felt som består av et stort antall forskrifter som spesifikk tar for seg arbeid og arbeidsprosesser. Som en rekke tiltak, normer og standarder for å legge til rette for god sikkerhet på arbeidsplasser i Nord-Makedonia, er sikkerhet og helse på arbeidsplassen gjort konstitusjonelt. Sikkerheten og helsen med lovgivningen vår er dannet som en integrert del av organiseringen av arbeid og arbeidsprosessen, og som en følge av dette sikres alle arbeidstakere i samsvar med det grunnlovsmessige prinsippet om beskyttelse for hver enkelt arbeidstaker. Dette komplekse begrepet «Sikkerhet og helse på jobben» betyr ikke bare beskyttelse for arbeidstakere mot fysisk skade eller sykdom på jobben, men det betyr også beskyttelse av den psykiske helsen, noe som er et komplekst problem som stadig blir viktigere.

Focal points' contact details