Portugal

Det portugisiske kontaktpunktet administreres av ACT, den nasjonale arbeidsmiljømyndigheten, som er underlagt departementet for solidaritet, sysselsetting og sosial sikring men har uavhengig administrativ myndighet på hele det portugisiske fastlandet. ACTs hovedoppgave er å fremme arbeidet med å forbedre arbeidsforholdene ved å fremme retningslinjer for forebygging av yrkesrelaterte farer og kontrollere at arbeidslivsstandarder og HMS-lovgivning blir overholdt i alle virksomhetssektorer, også i sentral og lokal forvaltning og offentlige institusjoner. ACT er et trepartsorgan som samarbeider med partene i arbeidslivet (representert i Advisory Council) om å tilrettelegge for deling av beste HMS-praksiser og promotere de europeiske arbeidsmiljøkampanjene.


Focal points' contact details

 • Autoridade para as Condições do Trabalho
  Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
  3000-177
  Coimbra
  Portugal
  Contact person: Emília TELO
  E-mail address:
  pfn.eu-osha [at] act.gov.pt