Portugal

Det portugisiske kontaktpunktet administreres av ACT, den nasjonale arbeidsmiljømyndigheten, som er underlagt departementet for solidaritet, sysselsetting og sosial sikring men har uavhengig administrativ myndighet på hele det portugisiske fastlandet. ACTs hovedoppgave er å fremme arbeidet med å forbedre arbeidsforholdene ved å fremme retningslinjer for forebygging av yrkesrelaterte farer og kontrollere at arbeidslivsstandarder og HMS-lovgivning blir overholdt i alle virksomhetssektorer, også i sentral og lokal forvaltning og offentlige institusjoner. ACT er et trepartsorgan som samarbeider med partene i arbeidslivet (representert i Advisory Council) om å tilrettelegge for deling av beste HMS-praksiser og promotere de europeiske arbeidsmiljøkampanjene.


Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Autoridade para as Condiçôes do Trabalho
Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
3000-177 Coimbra
Portugal
Contact person:
Emília TELO
Tel: +351 239 400 000
E-postadresse: pfn [dot] eu-osha [at] act [dot] gov [dot] pt