Nederland

I Nederland er det arbeidsgiveren og de ansatte i en bedrift som har hovedansvaret for HMS-politikken. De er pålagt å inngå avtale om arbeidsforholdene seg imellom og skal utarbeide hensiktsmessige HMS-tiltak med støtte fra fagforeningene og næringsorganisasjonene. Et ny trend på HMS-området i Nederland er at arbeidsgivere og arbeidstakere inngår avtaler basert på en intensjonserklæring som gjelder for sektoren som helhet. Denne intensjonserklæringen er en samling tiltak og løsninger som bedrifter i en bestemt sektor kan velge mellom for å etterleve regelverket.

Regjeringen (departementet for sosiale saker og sysselsetting) gir bedrifter større frihet til selv å velge hvordan de skal gå frem for å skape et godt arbeidsmiljø. Alle reglene er utledet fra arbeidsmiljøloven (Arbowet), arbeidsmiljødekretet (Arbobesluit) eller arbeidsmiljøforskriften (Arboregeling) (fullversjon tilgjengelig). Arbeidstilsynet har ansvar for å håndheve lovgivningen. Intensjonserklæringene spiller en viktig rolle i forhold til håndheving. Knutepunktet konsentrerer store mengder kunnskap, informasjon og ekspertise. Her arbeider representanter for arbeidsgiverorganisasjonene og fagforeningene sammen for å gjøre europeisk HMS-informasjon tilgjengelig og forståelig for alle. Knutepunktet administreres av TNO Quality of Life.

Mer informasjon om det nederlandske HMS-systemet er tilgjengelig på engelsk og nederlandsk på det nederlandske knutepunktets nettsted.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

TNO Prevention, Work & Health
Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden
Nederland
Contact person:
Jos DE LANGE
Tel: +31 88 86 65292
E-postadresse: Organisatie-TNO-FocalPointNederland [at] tno [dot] nl