Albania

Etter å ha undertegnet stabiliserings- og assosieringsavtalen (SAA) i juni 2006 ble Albania en del av stabiliserings- og assosieringsprosessen. Innenfor denne rammen er det gjort betydelige fremskritt når det gjelder helse og sikkerhet på arbeidsplassen. En nasjonal HMS-strategi er blitt utarbeidet av regjeringen og vedtatt av parlamentet.

Loven om helse og sikkerhet på arbeidsplassen er utarbeidet, og det forventes at den vil bli vedtatt av parlamentet. Det er gjort arbeid for å samordne institusjonene som arbeider med HMS-spørsmål, og den sosiale dialogen er blitt styrket.

Albanias deltakelse i nettverket til Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) er svært viktig for den nasjonale HMS-ordningen, og det samme gjelder arbeidsmiljøorganets støtte til det nasjonale knutepunktet.

Knutepunktet har fire strategiske roller: organisere det nasjonale nettverket, delta i arbeidsmiljøorganets rådgivende instanser, administrere det nasjonale knutepunktets nettsted og arrangere kampanjeaktiviteter i forbindelse med den europeiske arbeidsmiljøuken.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Focal points' contact details

 • Inspektorati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore
  Rr. Dervish Hima
  --
  Tirana
  Albania
  Contact person: Eda BEQIRI
  E-mail address:
  Eda.Beqiri [at] sli.gov.al