Sverige

Sveriges regjering og parlament har gitt oss, den svenske arbeidsmiljømyndigheten (Arbetsmiljöverket), i oppdrag å sikre at arbeidsmiljøet oppfyller kravene fastsatt i arbeidsmiljølovgivningen, slik at alle får arbeide i et godt miljø preget av kontinuerlig forbedring. Den svenske arbeidsmiljøloven er en rammelov. Nærmere bestemmelser finnes i forskriftene vi vedtar. Vi fungerer også som det svenske knutepunktet for Det europeiske arbeidsmiljøorganet og som samordningsorgan for et partnernettverk bestående av representanter for regjeringen, arbeidsgivere og arbeidstakere.

Vi representerer Sveriges regjering i Den rådgivende komité om sikkerhet og helse på arbeidsplassen (ACSH). Dette er en trepartskomité som bistår Europakommisjonen med å utarbeide, gjennomføre og evaluere ulike typer HMS-aktiviteter.

Vi er også representert i Senior Labour Inspectors’ Committee (SLIC), som gir råd til Europakommisjonen og består av ledende tjenestemenn fra medlemsstatenes arbeidsmiljømyndigheter eller tilsvarende organer.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Swedish Agency for Work Environment Expertise
Drottninggatan 9
803 20 Gävle
Sverige
Contact person:
Anna MANNIKOFF
E-postadresse: anna [dot] mannikoff [at] mynak [dot] se