Sverige

Den svenske myndigheten for kunnskap om arbeidsmiljø, Mynak, har siden 2019 vært det nasjonale kontaktpunktet for Det europeiske arbeidsmiljøorgan (EU-OSHA) i Sverige, på vegne av regjeringen og parlamentet i Sverige.

I sin rolle som kontaktpunkt vil Mynak sørge for å koordinere myndighetsrepresentanter, arbeidsgivere og arbeidstakere, for slik å styrke det nasjonale og internasjonale arbeidet innen helse og sikkerhet i arbeidssektoren.

Den svenske myndigheten for kunnskap om arbeidsmiljø er et nasjonalt kunnskapssenter innen helse og sikkerhet på jobben, med ansvar for å:

  • innhente, samle og spre eksisterende forskningsbasert kunnskap om arbeid og arbeidsmiljø
  • evaluere og analysere effekten av implementerte reformer og myndighetstiltak
  • hjelpe til med å identifisere og ta hånd om kunnskapsmangler og utviklingsområder
  • overvåke og fremme kunnskapsutvikling nasjonalt og internasjonalt
  • overvåke og stimulere til utvikling av bedriftshelsetjenester.

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Swedish Agency for Work Environment Expertise
Drottninggatan 9
803 20 Gävle
Sverige
Contact person:
Pernilla BJÄRNE
Tel: +46 26-14 84 13
E-postadresse: pernilla [dot] bjarne [at] mynak [dot] se