Sverige

Den svenske myndigheten for kunnskap om arbeidsmiljø, Mynak, har siden 2019 vært det nasjonale kontaktpunktet for Det europeiske arbeidsmiljøorgan (EU-OSHA) i Sverige, på vegne av regjeringen og parlamentet i Sverige.

I sin rolle som kontaktpunkt vil Mynak sørge for å koordinere myndighetsrepresentanter, arbeidsgivere og arbeidstakere, for slik å styrke det nasjonale og internasjonale arbeidet innen helse og sikkerhet i arbeidssektoren.

Den svenske myndigheten for kunnskap om arbeidsmiljø er et nasjonalt kunnskapssenter innen helse og sikkerhet på jobben, med ansvar for å:

 • innhente, samle og spre eksisterende forskningsbasert kunnskap om arbeid og arbeidsmiljø
 • evaluere og analysere effekten av implementerte reformer og myndighetstiltak
 • hjelpe til med å identifisere og ta hånd om kunnskapsmangler og utviklingsområder
 • overvåke og fremme kunnskapsutvikling nasjonalt og internasjonalt
 • overvåke og stimulere til utvikling av bedriftshelsetjenester.

Focal points' contact details

 • Swedish Agency for Work Environment Expertise
  Norra Slottsgatan 8
  803 20
  Gävle
  Sweden
  Contact person: Therese FLORENTIN
  E-mail address:
  Therese.Florentin [at] mynak.se