You are here

Tsjekkia

I Tsjekkia hører HMS i arbeidslivet primært inn under Arbeids- og sosialministeriet, som også tar seg av dialogen mellom partene i arbeidslivet og Helseministeriet. Dessuten hører det til en viss grad også inn under gruvemyndigheten og Direktoratet for atomsikkerhet.

Det statlige arbeidstilsynet og dets regionale kontrollmyndigheter har ansvar for å føre tilsyn med at HMS-standardene etterleves i arbeidslivet. Den statlige myndigheten for beskyttelse av helsen på arbeidsplassen, som sorterer under Helseministeriet, har ansvar for at helsestandardene gjennomføres på arbeidsplassene. Gruvemyndigheten har ansvar for å kontrollere at HMS-standardene etterleves i gruveindustrien og ved bruk av eksplosiver. Direktoratet for atomsikkerhet er reguleringsmyndighet når det gjelder ioniserende stråling.

Trepartsrådet for HMS på arbeidsplassen, som er rådgivende organ for de tsjekkiske myndigheter, samordner HMS-aktivitetene hos alle statlige myndigheter og partene i arbeidslivet. Arbeids- og sosialministeren leder rådet.

Det tsjekkiske knutepunktet samordner og forvalter det nasjonale HMS-nettet. Det tsjekkiske institutt for sikkerhetsforskning (VUBP) og Nasjonalt folkehelseinstitutt (SZU) fungerer som kunnskapssentre med hensyn til helse og velferd i arbeidslivet. De samler inn opplysninger om sikkerhet, helse og velferd på arbeidsplassen og forsker på disse områdene.

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Výzkumný ústav bezpečnosti práce (Occupational Safety Research Institute)
Jeruzalemska, 9
116 52 Prague 1
Tsjekkia
Contact person:
Daniela KUBICKOVA
Tel: +420 724 301 255
E-postadresse: kubickova [dot] daniela [dot] praha [at] gmail [dot] com