Latvia

Det latviske knutepunktet administreres av det statlige arbeidstilsynet. Informasjonsflyten styres av informasjonskomiteen som består av HMS-representanter for velferdsdepartementet, det statlige arbeidstilsynet, den latviske arbeidstakerorganisasjonen, den latviske arbeidsgiverorganisasjonen og det nasjonale HMS-instituttet (IOSEH).

Knutepunktet har blant annet ansvar for å administrere og utvikle nettstedet. Nettstedet gir tilgang til et bredt spekter av HMS-relatert informasjon om situasjonen i Latvia. Interesserte parter kan finne nyheter om utviklingen med hensyn til lovgivning, planlagte aktiviteter, lovbestemmelser, publikasjoner og statistikk som til sammen gir et helhetlig overblikk over HMS-området i Latvia.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Valsts darba inspekcija
Kr. Valdemara Str. 38 k-1
LV-1010 Riga
Latvia
Contact person:
Linda MATISĀNE
Tel: +371 670 217 21
E-postadresse: linda [dot] matisane [at] vdi [dot] gov [dot] lv