Hellas

Alle saker som gjelder HMS på nasjonalt plan, hører inn under ansvarsområdet til departementet for arbeid og trygd. De viktigste myndighetene på dette området er generaldirektoratet for arbeidsmiljø og helse, som har ansvar for HMS-relatert lovgivning, strategi, organisering, informasjon, utdanning, opplæring og forskning, og arbeidstilsynet (S.EP.E.), som har ansvar for tilsyn med og håndheving av arbeidslovgivningen.

De ikke-statlige arbeidslivspartene spiller en avgjørende rolle med hensyn til det felles målet om å forbedre arbeidsmiljøet og redusere antallet arbeidsulykker og yrkesrelaterte sykdommer, gjennom sin deltakelse i den etablerte nasjonale arbeidsmiljødialogen.

Det greske knutepunktet har, i samarbeid med arbeidslivspartene og andre organisasjoner, blant annet påtatt seg ansvaret for å samordne og administrere det nasjonale HMS-informasjonsnettverket.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Focal points' contact details

 • Hellenic Ministry of Labour and Social Affairs
  29, Stadiou str.
  10110
  Athens
  Greece
  Contact person: Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
  E-mail address:
  grfop.euosha [at] ypakp.gr