Hellas

Alle saker som gjelder HMS på nasjonalt plan, hører inn under ansvarsområdet til departementet for arbeid og trygd. De viktigste myndighetene på dette området er generaldirektoratet for arbeidsmiljø og helse, som har ansvar for HMS-relatert lovgivning, strategi, organisering, informasjon, utdanning, opplæring og forskning, og arbeidstilsynet (S.EP.E.), som har ansvar for tilsyn med og håndheving av arbeidslovgivningen.

De ikke-statlige arbeidslivspartene spiller en avgjørende rolle med hensyn til det felles målet om å forbedre arbeidsmiljøet og redusere antallet arbeidsulykker og yrkesrelaterte sykdommer, gjennom sin deltakelse i den etablerte nasjonale arbeidsmiljødialogen.

Det greske knutepunktet har, i samarbeid med arbeidslivspartene og andre organisasjoner, blant annet påtatt seg ansvaret for å samordne og administrere det nasjonale HMS-informasjonsnettverket.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Ministry of Labour and Social Affairs
29, Stadiou str.
10110 Athens
Hellas
Contact person:
Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
Tel: +30 213 1516 090
E-postadresse: grfop [dot] euosha [at] ypakp [dot] gr