Italia

I Italia hører det institusjonelle HMS-systemet inn under ansvarsområdet til arbeids- og helsedepartementet, som samarbeider med de regionale samordningskomiteene og partene i arbeidslivet. Disse har blant annet ansvar for å gi råd i forbindelse med utviklingen av politikk, føre tilsyn, fremme helsetiltak og veilede bedrifter.


Det nasjonale informasjonssystemet for forebygging på arbeidsplassen (SINP) (som består av: representanter for arbeids- og sosialdepartementet, helsedepartementet, innenriksdepartementet, den autonome regionen Trentino-Alto Adige, INAIL og, med bidrag fra CNEL, fellesorganene og institusjonene i sektoren) har ansvar for å gi veiledning, delta i planleggingsarbeid og evaluere effekten av forebyggende tiltak mot ulykker og yrkesrelaterte sykdommer samt støtte tilsynsaktiviteter gjennom å føre spesifikke registre og opprette felles databaser.


Det nasjonale knutepunktet for Det europeiske arbeidsmiljøorganet er Inail, som samordner det nasjonale nettverket.


Kontaktopplysninger for knutepunktene

Focal points' contact details