Italia

I Italia hører det institusjonelle HMS-systemet inn under ansvarsområdet til arbeids- og helsedepartementet, som samarbeider med de regionale samordningskomiteene og partene i arbeidslivet. Disse har blant annet ansvar for å gi råd i forbindelse med utviklingen av politikk, føre tilsyn, fremme helsetiltak og veilede bedrifter.


Det nasjonale informasjonssystemet for forebygging på arbeidsplassen (SINP) (som består av: representanter for arbeids- og sosialdepartementet, helsedepartementet, innenriksdepartementet, den autonome regionen Trentino-Alto Adige, INAIL og, med bidrag fra CNEL, fellesorganene og institusjonene i sektoren) har ansvar for å gi veiledning, delta i planleggingsarbeid og evaluere effekten av forebyggende tiltak mot ulykker og yrkesrelaterte sykdommer samt støtte tilsynsaktiviteter gjennom å føre spesifikke registre og opprette felles databaser.


Det nasjonale knutepunktet for Det europeiske arbeidsmiljøorganet er Inail, som samordner det nasjonale nettverket.


Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Piazzale Giulio Pastore, 6
00144 Rome
Italia
Contact person:
Ester ROTOLI
Tel: +39 06 54874196
E-postadresse: f [dot] grosso [at] inail [dot] it