Slovenia

I Slovenia faller arbeidsmiljø og helse inn under arbeidsområdet til arbeids-, familie- og sosialdepartementet og helsedepartementet. Disse to departementene overvåker og vurderer situasjonen på det ovennevnte området og utarbeider på dette grunnlag forskrifter og løsninger med sikte på å standardisere HMS-regelverket. Det slovenske arbeidstilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at gjeldende regelverk på HMS-området overholdes.

Et nasjonalt nettverk underlagt arbeids-, familie- og sosialdepartementet fungerer som nasjonalt kontaktpunkt for EU-OSHA. Dette nettverket omfatter representanter fra myndighetene, fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner, eksperter og forskere innen arbeidsmiljø og yrkesmedisin. Nasjonalt nettverk er spesielt involvert i å fremme en god sikkerhetskultur.

Nærmere informasjon om aktivitetene til det nasjonale knutepunktet og det nasjonale nettverket finner du på: http://www.osha.mddsz.gov.si/.

Focal points' contact details

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Štukljeva 44
  1000
  Ljubljana
  Slovenia
  Contact person: Vladka KOMEL
  E-mail address:
  vladka.komel [at] gov.si