Frankrike

Det franske systemet for forebygging av yrkesrisikoer omfatter:

 • arbeidsdepartementet, som har ansvar for å utarbeide og gjennomføre den franske HMS-politikken og administrerer samarbeidet med partene i arbeidslivet i styringskomiteen for arbeidsvilkår (Conseil d’orientation sur les conditions de travail – COCT),
 • trygdeinstitusjonene, som bidrar med risikoforebyggende tiltak rettet mot arbeidsulykker og yrkessykdommer. Dette systemet finansieres utelukkende ved hjelp av arbeidsgiveravgifter og administreres av arbeidslivspartene, med støtte fra den nasjonale syketrygdkassen for lønnsarbeidere (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés – CNAMTS) og de regionale syketrygdkassene (Caisses Régionales d’Assurance Maladie),
 • vitenskapelige, operasjonelle og medisinske organer som har ansvar for å forebygge, forutse, skape bevissthet om og håndtere yrkesrisikoer. Det viktigste organet er Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (den franske HMS-etaten), som bidrar til å bedre kunnskapen om forebygging av yrkesrisikoer. Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (det nasjonale byrået for forbedring av arbeidsmiljøet) gir råd til bedrifter og iverksetter tiltak knyttet til forebygging av yrkesrisikoer.
 • Endelig ytes yrkesmedisinske tjenester av bedriftshelsetjenesten, hvis rolle utelukkende er forebyggende og går ut på å sikre at arbeidstakernes helsetilstand ikke forverres som følge av arbeidet.

Hvis du leter etter informasjon om arbeidsrettslige spørsmål (f.eks. arbeidskontrakter, sikkerhet og helse på arbeidsplassen), kan du ta en titt på:

Vi har ikke muligheten til å løse slike problemer.

Focal points' contact details

 • Ministère du Travail
  39-43 quai André Citröen
  75739
  Paris
  France
  Contact person: Lucie MEDIAVILLA
  E-mail address:
  lucie.mediavilla [at] travail.gouv.fr