Serbia

I Republikken Serbia er det arbeids- og sosialdepartementet som har ansvar for HMS-politikken. Innenfor departementet er det to administrative organer som arbeider med dette feltet, nærmere bestemt HMS-direktoratet, som blant annet utarbeider lover og forskrifter, og arbeidstilsynet, som har ansvar for å håndheve lovgivningen.

Arbeids- og sosialdepartementet samarbeider direkte og kontinuerlig med andre myndigheter (departementene med ansvar for helse, miljøvern, bergverksdrift osv.) og institusjoner som har ansvar for helsetrygd, pensjon og uføretrygd, samt med partene i arbeidslivet, universitetene og andre.

Som knutepunkt for Det europeiske arbeidsmiljøorganet har HMS-direktoratet etablert et nasjonalt HMS-nettverk i Serbia bestående av representanter for departementene, partene i arbeidslivet, universitetene og andre.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Focal points' contact details

 • Ministry of Labour, Employment, Veterans and Social Policy
  Occupational Safety and Health Directorate. Nemanjina 22-26
  11000
  Belgrade
  Serbia
  Contact person: Miodrag LONCOVIC
  E-mail address:
  miodrag.l [at] minrzs.gov.rs