Serbia

I Republikken Serbia er det arbeids- og sosialdepartementet som har ansvar for HMS-politikken. Innenfor departementet er det to administrative organer som arbeider med dette feltet, nærmere bestemt HMS-direktoratet, som blant annet utarbeider lover og forskrifter, og arbeidstilsynet, som har ansvar for å håndheve lovgivningen.

Arbeids- og sosialdepartementet samarbeider direkte og kontinuerlig med andre myndigheter (departementene med ansvar for helse, miljøvern, bergverksdrift osv.) og institusjoner som har ansvar for helsetrygd, pensjon og uføretrygd, samt med partene i arbeidslivet, universitetene og andre.

Som knutepunkt for Det europeiske arbeidsmiljøorganet har HMS-direktoratet etablert et nasjonalt HMS-nettverk i Serbia bestående av representanter for departementene, partene i arbeidslivet, universitetene og andre.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Ministry of Labour, Employment, Veterans and Social Policy
Occupational Safety and Health Directorate. Nemanjina 22-26
11000 Belgrade
Serbia
Contact person:
Miodrag LONCOVIC
Tel: +381 11 3347 393
E-postadresse: miodrag [dot] l [at] minrzs [dot] gov [dot] rs