Ungarn

Den ungarske regjeringen har utpekt arbeidsministeren og lokale avdelinger av statlige og fylkeskommunale etater til å ivareta de forvaltningsmessige plikter som påhviler myndigheter med ansvar for HMS og arbeidstilsyn.

Lokale avdelinger av statlige og fylkeskommunale etater gjennomfører HMS-inspeksjoner, mens HMS-avdelingen i finansdepartementet blant annet forestår den faglige veiledningen for arbeidstilsyn og aktivt bidrar til å forberede og utarbeide HMS-regelverk. HMS-avdelingen er dessuten det nasjonale knutepunktet for Det europeiske arbeidsmiljøorganet og samarbeider i kraft av dette med partene i arbeidslivet.

En egen organisasjon (bergverksdrifts- og geologietaten i Ungarn) kontrollerer sikkerheten ved arbeidsplasser relatert til bergverksdrift.

Focal points' contact details