You are here

Ungarn

Ansvaret for HMS-politikken i Ungarn ligger hos sosial- og arbeidsdepartementet. Det ungarske arbeidstilsynet, som er underlagt departementet, kontrollerer etterlevelsen av HMS-lovgivningen.

Det ungarske arbeidstilsynet bidrar aktivt til arbeidet med å forberede og utarbeide forskrifter som gjelder helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Det fungerer dessuten som nasjonalt knutepunkt for Det europeiske arbeidsmiljøorganet, og samarbeider i kraft av dette med partene i arbeidslivet.

Det ungarske arbeidstilsynet har hovedkontor i Budapest og i tillegg syv regionale avdelinger. Foruten kontrollvirksomheten driver arbeidstilsynet også med forskjellige rådgivingsaktiviteter. En egen organisasjon (den ungarske etaten for bergverksdrift og geologi) kontrollerer sikkerheten ved arbeidsplasser relatert til bergverksdrift.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Ministry of Finance, Department of Occupational Safety and Health
József nádor tér 2-4
1369 Budapest
Ungarn
Contact person:
Katalin BALOGH
Tel: +36 18963015
E-postadresse: katalin [dot] balogh [at] pm [dot] gov [dot] hu