Ungarn

Den ungarske regjeringen har utpekt ministeren for sysselsettingspolitikk, og distriktskontorene til hovedstads- og fylkeskontorene til å ivareta forvaltningsmessige forplikteser som påhviler myndigheter med ansvar for HMS og arbeidstilsyn.

Distriktskontorene til hovedstads-/fylkeskontorer gjennomfører HMS-inspeksjoner, mens HMS-avdelingen i finansdepartementet blant annet utfører faglig veiledning av HMS-tilsynsmyndigheter, samt bidrar aktivt til forberedelse og utarbeidelse av regelverk som gjelder HMS. HMS-avdelingen er dessuten det nasjonale knutepunktet for Det europeiske arbeidsmiljøorganet, og samarbeider i kraft av dette med partnere i arbeidslivet.

En egen organisasjon (Tilsynsmyndighet for regulerte aktiviteter) kontrollerer sikkerheten på arbeidsplasser knyttet til gruvedrift.

Focal points' contact details