Ungarn

Den ungarske regjeringen har utpekt arbeidsministeren og lokale avdelinger av statlige og fylkeskommunale etater til å ivareta de forvaltningsmessige plikter som påhviler myndigheter med ansvar for HMS og arbeidstilsyn.

Lokale avdelinger av statlige og fylkeskommunale etater gjennomfører HMS-inspeksjoner, mens HMS-avdelingen i finansdepartementet blant annet forestår den faglige veiledningen for arbeidstilsyn og aktivt bidrar til å forberede og utarbeide HMS-regelverk. HMS-avdelingen er dessuten det nasjonale knutepunktet for Det europeiske arbeidsmiljøorganet og samarbeider i kraft av dette med partene i arbeidslivet.

En egen organisasjon (bergverksdrifts- og geologietaten i Ungarn) kontrollerer sikkerheten ved arbeidsplasser relatert til bergverksdrift.

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Ministry of Finance, Department of Occupational Safety and Health
József nádor tér 2-4
1051 Budapest
Ungarn
Contact person:
Katalin BALOGH
Tel: +36 18963015
E-postadresse: katalin [dot] balogh [at] pm [dot] gov [dot] hu