Luxembourg

Luxembourgs representanter i trepartsorganet Den rådgivende komité om sikkerhet og helse på arbeidsplassen (Advisory Committee for Safety and Health at Work – ACSHW).

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Inspection du Travail et des Mines
3, rue des Primeurs
2361 Strassen
Luxembourg
Contact person:
John SCHNEIDER
Tel: +352 247 76100
E-postadresse: john [dot] schneider [at] itm [dot] etat [dot] lu