Tyskland

Det tyske HMS-systemet har en todelt struktur. Den omfatter statlige (føderale og delstatlige) HMS-organer og autonome ulykkesforsikringsinstitusjoner. Staten (på føderalt og delstatlig nivå) vedtar lover og forskrifter og regelverk for statlige etater. Ulykkesforsikringsinstitusjonene utarbeider sine egne regler for forebygging av ulykker basert på en vurdering av behovene og etter godkjenning fra de føderale og delstatlige myndighetene.

De relevante statlige (i dette tilfellet delstatlige) tilsynsmyndighetene og ulykkesforsikringsinstitusjonene fører tilsyn med og gir råd til bedrifter.

Den felles tyske helse- og sikkerhetsstrategien (GDA) ble utviklet av føderale og statlige myndigheter og ulykkesforsikringsinstitusjonene med sikte på å ivareta, forbedre og utvikle arbeidstakernes helse og sikkerhet gjennom en omforent og systematisk anvendt HMS-politikk. Partene i GDA-samarbeidet skal samordne sine aktiviteter innen forebygging på arbeidsplassen tettere i fremtiden, på grunnlag av HMS-mål som er avtalt i fellesskap.

Det todelte HMS-systemet i Tyskland vil bli opprettholdt, men samarbeidet mellom ulykkesforsikringsinstitusjonenes tilsynstjenester og delstatenes HMS-myndigheter når det gjelder rådgivning til bedrifter og utøvelse av tilsynsaktiviteter, skal forbedres ytterligere.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1-25
44149 Dortmund
Tyskland
Contact person:
Nathalie HENKE
Tel: +49 231 9071 2466
E-postadresse: FOP-info [at] baua [dot] bund [dot] de