Tyskland

Det tyske HMS-systemet har en todelt struktur. Den omfatter statlige (føderale og delstatlige) HMS-organer og autonome ulykkesforsikringsinstitusjoner. Staten (på føderalt og delstatlig nivå) vedtar lover og forskrifter og regelverk for statlige etater. Ulykkesforsikringsinstitusjonene utarbeider sine egne regler for forebygging av ulykker basert på en vurdering av behovene og etter godkjenning fra de føderale og delstatlige myndighetene.

De relevante statlige (i dette tilfellet delstatlige) tilsynsmyndighetene og ulykkesforsikringsinstitusjonene fører tilsyn med og gir råd til bedrifter.

Den felles tyske helse- og sikkerhetsstrategien (GDA) ble utviklet av føderale og statlige myndigheter og ulykkesforsikringsinstitusjonene med sikte på å ivareta, forbedre og utvikle arbeidstakernes helse og sikkerhet gjennom en omforent og systematisk anvendt HMS-politikk. Partene i GDA-samarbeidet skal samordne sine aktiviteter innen forebygging på arbeidsplassen tettere i fremtiden, på grunnlag av HMS-mål som er avtalt i fellesskap.

Det doble systemet for arbeidsmiljø og helse i Tyskland vil bestå, men samarbeidet mellom tilsynsfunksjonen til institusjonene for den lovbestemte ulykkestrygden og arbeidsmiljø- og helsemyndighetene i delstatene med hensyn til rådgivning til bedrifter og utøvelse av deres tilsynsansvar vil bli ytterligere forbedret. (https://www.gda-portal.de/EN/Home/Home_node.html)

Hvis du leter etter informasjon om arbeidsrettslige spørsmål, ber vi deg om å se nettstedet til Det føderale arbeids- og sosialdepartementet (BMAS): DE: https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/arbeitsrecht.html / engelsk versjon: https://www.bmas.de/EN/Labour/Labour-Law/labour-law-art.html

Focal points' contact details

 • Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
  Friedrich-Henkel-Weg 1-25
  44149
  Dortmund
  Germany
  Contact person: Nathalie HENKE
  E-mail address:
  henke.nathalie [at] baua.bund.de