Romania

I Romania er det departementet for arbeid, familie og sosial sikring som har ansvar for HMS-politikken. Departementets ansvarsområder inkluderer: utarbeidelse av nasjonal politikk og strategier på dette feltet, utarbeidelse av normgivende dokumenter med sikte på å gjennomføre den nasjonale strategien, og tilsyn med håndhevingen av lovgivningen. Arbeidstilsynet kontrollerer etterlevelsen av HMS-lovgivningen.

Det nasjonale FoU-instituttet for arbeidervern "Alexandru Darabont" fastsetter tiltak for bedring av helsen og sikkerheten på arbeidsplassen, basert på vitenskapelig dokumentasjon, og fremmer den vedtatte politikken på dette området. Folkehelsedepartementet er den sentrale myndighet på området folkehelse og velferd. Folkehelsedirektoratene kontrollerer etterlevelsen av helsestandarder i arbeidslivet og bidrar til å fremme helse på arbeidsplassen. Den nasjonale institusjonen for pensjoner og andre trygderettigheter er forsikringsgiver på området yrkesrelaterte ulykker og sykdommer.

Det rumenske knutepunktet administrerer det nasjonale HMS-nettverket og publiserer informasjon på Det europeiske arbeidsmiljøorganets rumenske nettsted.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Focal points' contact details

 • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont'' - INCDPM, București
  35A Ghencea Blvd., Sector 6
  061 692
  Bucharest
  Romania
  Contact person: Ioana-Georgiana NICOLESCU
  E-mail address:
  georgiana.nicolescu [at] gmail.com