Förenade kungariket

Den brittiska arbetsmiljömyndigheten HSE (Health and Safety Executive) administrerar den nationella kontaktpunkten i Förenade kungariket med stöd av HSENI (HSE Northern Ireland), arbetsmarknadens parter och andra organ.Storbritannien har en lång tradition av arbetsmiljölagstiftning, som sträcker sig ända tillbaka till 1800-talet. Grunden för det nuvarande arbetsmiljösystemet lades genom 1974 års arbetsmiljölag, vars huvudprincip är enkel men hållbar: den som skapar riskerna har bäst möjligheter att kontrollera dem. Systemet har visat sig klara utmaningarna, och Storbritannien är världsledande när det gäller den kombinerade hanteringen av arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor. HSE:s strategi bygger på hänsyn till att en föränderlig värld leder till nya utmaningar för arbetsmiljösystem som helhet och är utformad för att hantera dessa utmaningar.Generellt ansvarar HSE för tillsynen över efterlevnaden av arbetsmiljölagstiftningen på arbetsplatser inom industrin och över 400 lokala myndigheter har motsvarande ansvar på kommersiella arbetsplatser. ORR (Office of Rail Regulation) ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av arbetsmiljölagstiftningen inom järnvägssektorn. Mer information finns på www.hse.gov.uk/pubns/web42.pdfMotsvarande upplägg gäller i Nordirland.


Kontaktställenas kontaktuppgifter

Health and Safety Executive
Caxton House (7th Floor) Tothill StreetLondon
SW1H 9NA London
Storbritannien
Contact person:
Hefin DAVIES