Polen

I Polen är rättigheten till en säker och hälsosam arbetsmiljö förankrad i Republiken Polens grundlag. Bestämmelserna för hur denna rättighet ska förverkligas finns i arbetslagen. De grundläggande arbetsmiljöbestämmelserna i arbetslagen finns i avsnitt X (säkerhet och hälsa på arbetsplatsen), avsnitt VIII (skydd av kvinnor på arbetet) och avsnitt IX (skydd av unga arbetstagare). Arbetsmiljöskyddet är uppdelat i ett rikstäckande system och ett företags- och yrkesbaserat system.Det rikstäckande systemet omfattar parlamentet, regeringen och andra statliga myndigheter, samt statliga tillsyns- och kontrollorgan med olika uppgifter. Tillsyns- och kontrollorganen utgörs av nationella arbetsinspektionen, nationella hälsoinspektionen, tekniska inspektionen, samt domstolarna och åklagarmyndigheten. En viktig roll i arbetsmiljösystemet har arbetsmiljörådet, som är aktivt inom sejmen (den ena av polska parlamentets två kamrar) och utövar tillsyn över nationella arbetsinspektionen (mer upplysningar finns på webbplatsen http://www.ciop.pl/15845.html)


Focal points' contact details

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16,
  00-701
  Warsaw
  Poland
  Contact person: Wiktor Marek ZAWIESKA
  E-mail address:
  focalpoint.pl [at] ciop.pl