You are here

Offentlig upphandling

Procurement. Workers in an office

EU-Osha behöver kontinuerligt varor och tjänster för att organisationen och verksamheten ska fungera. Genom anbudsförfaranden kan marknaden undersökas på ett strukturerat sätt när dessa varor och tjänster ska köpas in.

Det finns två olika syften med att tillämpa konkurrensutsatt upphandling för kontraktstilldelning:

  • Säkerställa insyn i verksamheten.
  • Få önskad kvalitet på tjänster, varuleveranser samt bygg- och anläggningsarbeten till bästa möjliga pris.

Enligt de tillämpliga rättsakterna, direktiv 2004/18/EG och kommissionens förordning (EG) nr 2342/2002, ska EU-Osha garantera största möjliga deltagande på lika villkor när det gäller anbudsförfaranden och kontrakt.

Här hittar du information om hur EU-Osha behandlar anbudsgivarnas personuppgifter i samband med upphandlingar:
Integritetspolicy om uppgiftsskydd i samband med upphandlingsförfaranden

EU-Oshas entreprenörer 2014

Specifika kontrakt som faller under ramavtal

2014 års kontrakt som har undertecknats till ett värde under 60 000 (förhandlat förfarande)

Samlade volymer för 2014 års specifika kontrakt på grundval av DIGIT-ramavtal

EU-Oshas entreprenörer 2013

Specifika kontrakt som faller under ramavtal

2013 års kontrakt som har undertecknats till ett värde under 60 000 (förhandlat förfarande)

Samlade volymer för 2013 års specifika kontrakt på grundval av DIGIT-ramavtal

EU-Oshas entreprenörer 2012

Samlade volymer för 2012 års specifika kontrakt på grundval av DIGIT-ramavtal

Aktuella anbudsinfordringar

För tillfället finns det inga upphandlingar här.

Pågående anbudsinfordringar

Arkiverade upphandlingar