Undersökning av arbetstagares exponering för cancerriskfaktorer

Eftersom cancer uppskattas ligga bakom 53 procent av alla arbetsrelaterade dödsfall i EU och andra utvecklade länder är tillförlitliga uppgifter om exponering för cancerriskfaktorer på arbetsplatsen avgörande både för arbetstagarnas hälsa och säkerhet och för en produktiv och hållbar ekonomi.

EU-Osha planerar att genomföra en undersökning av arbetstagares exponering för cancerriskfaktorer i Europa för att bättre identifiera de cancerriskfaktorer som ligger bakom de flesta exponeringarna. I undersökningen ska man också titta på de vanligaste exponeringssituationerna och hur många och vilka arbetstagare som utsätts för en rad cancerriskfaktorer, däribland asbest, bensen, krom, dieselavgaser, nickel, kvartsdamm, UV-strålning, trädamm m.m. Syftet med undersökningen är att bättre målinrikta upplysningskampanjer och förebyggande åtgärder samt bidra till evidensbaserat beslutsfattande.

En genomförbarhetsstudie om en undersökning för att bedöma arbetstagares exponering för cancerframkallande ämnen, baserad på en framgångsrik australisk undersökning, färdigställdes 2017. Förberedelsearbetet inleds 2020 för att fastställa i vilka länder undersökningen först ska genomföras och påbörja de första stegen för att förbereda metoderna och anpassningen av den australiska modellen till europeiska förhållanden.

Läs projektöversikten om den nya undersökningen

Under 2021 och 2022 kommer undersökningen att utarbetas och genomföras och de första resultaten ska enligt planen offentliggöras 2023. Efter en utvärdering under 2024 kommer beslut att fattas om att utvidga undersökningen till fler länder och ytterligare riskfaktorer.