Praktiska verktyg och vägledning

Våra användarvänliga databaser med praktiska verktyg och vägledning gör det enkelt för arbetsplatserna att bedöma och hantera sina arbetsmiljörisker. Resurserna har tagits fram på EU-nivå och nationell nivå och innefattar länkar till webbplatser, checklistor, verktyg, fallstudier och visuellt material. De omfattar ett stort antal sektorer, farotyper och förebyggande åtgärder.

Du kan bland annat filtrera resurserna efter land och språk, sektor, arbetsuppgifter, arbetstagargrupper och ämnen.

Ta tid på dig att titta på allt som finns att tillgå för att skapa säkrare och hälsosammare arbetsplatser.