Högre tjänstemän


Verkställande direktören

William Cockburn Salazar

William Cockburn Salazar har arbetat på EU-Osha sedan 1998, där han har inriktat sig på områdena forskningssamordning och nya risker. Han var också ansvarig för den första europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener). Från 2012 till 2021 var han chef för EU-Oshas enhet för förebyggande och forskning, som utvecklar arbetsmiljöinnehållet för byrån. Från 2021 till dess att han formellt utnämndes till verkställande direktör 2023 hade han rollen som tillförordnad verkställande direktör.

William har en juris kandidatexamen och en magisterexamen i ergonomi. Innan han kom till EU-Osha forskade han på universitetet där han undersökte företags säkerhetskultur och arbetade inom den privata sektorn som ergonomikonsult och forskningsledare för arbetsmiljöprojekt.

Intresseförklaring – CV

Chef för kommunikations- och marknadsföringsavdelningen

Coming soon

Chef för enheten för förebyggande och forskning

Coming soon

Chef för resurs- och servicecentrumet

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo kom till EU-Osha i september 2023. Som chef för enheten för resurser och tjänster leder hon den arbetsgrupp som hanterar följande områden: personal, ekonomi, upphandling, dokumentation, intern kontroll och fastighetsförvaltning.

Innan Donianzu började på EU-Osha arbetade hon på Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) i Vigo i mer än 16 år, först som chef för ekonomi- och upphandlingssektorn och senare som biträdande chef för enheten för resurser och IKT.

Intresseförklaring – cv