EU:s e-vägledning om arbetsrelaterade säkerhetsrisker för fordon (VeSafe)

EU e-guide

VeSafe är Europeiska kommissionens e-vägledning om arbetsrelaterade säkerhetsrisker med fordon som ger enkla referenser till och goda exempel på prioriterade områden.

Den här vägledningen riktar sig till förare/arbetsgivare, arbetstagare och säkerhetsexperter inom alla sektorer i EU som är intresserade av fordonsrelaterade risker.

Du kan välja:

  • Fordonstyp: minibuss, bil, lastbil, cykel, osv.
  • Risk: leverans, lastning, underhåll, fysiska faror, osv.
  • Område du arbetar inom: säker körning till arbetet, arbete på eller i närheten av väg och transportsäkerhet på arbetsplatsen.

Denna e-vägledning förvaltas av Europeiska arbetsmiljöbyrån medan innehållet uppdateras av GD Sysselsättning.

Gå till e-vägledningen VeSafe