Nationell arbetsmiljölagstiftning

National legislation on safety and health at work

I EU-direktiven fastställs minimikraven för arbetsmiljön på arbetsplatsen. EU-direktiven genomförs med hjälp av medlemsstaternas nationella lagstiftning.

Medlemsstaterna har rätt att anta strängare regler för att skydda arbetstagarna, men deras lagstiftning måste uppfylla minimikraven. Därför kan den nationella arbetsmiljölagstiftningen variera inom EU.

En lista över nationella genomförandebestämmelser finns i slutet av varje direktivsammanfattning under EU-Osha-avsnittet om EU-direktiv. Om du t.ex. väljer ramdirektivet om arbetsmiljö hittar du längst ner på sidan en länk till webbplatsen EUR-Lex där det finns en sammanställning över de nationella genomförandebestämmelserna för detta direktiv.

Europeiska kommissionen har genomfört en utvärdering av det praktiska genomförandet av EU:s direktiv på arbetsmiljöområdet i EU:s medlemsstater (2015) som också resumeras i en mer kortfattad sammanfattande rapport.

Mer information om den nationella arbetsmiljölagstiftningen finns även i OSHwiki-artiklarna om de nationella systemen.

Du kan också ta reda på mer om den nationella lagstiftningen genom att kontakta relevant kontaktpunkt för EU-Osha i den medlemsstat du är intresserad av.