Heat at work – Guidance for workplaces

Heat at work – Guidance for workplaces (värme på jobbet – riktlinjer för arbetsplatser)

Keywords:

Värmestress är en risk för både inomhus- och utomhusarbetare inom alla sektorer. Hur allvarligt det är beror på var man arbetar, men även individuella egenskaper spelar in, såsom ålder, hälsa, socioekonomisk status och till och med kön. Dessa måste beaktas i åtgärder som syftar till att hantera och minska riskerna med att arbeta i värme.

I denna vägledning ges förslag på praktiska metoder – organisatoriska och tekniska – som kan användas på arbetsplatser för att minska och hantera risker samt utbilda personalen om denna arbetsmiljörisk. Den innehåller även information om vilka åtgärder som bör vidtas om en arbetstagare får symtom på värmerelaterad sjukdom.

Ladda ner in: bg | cs | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | mk | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |