Arbetsrelaterad cancer

Ett av de största hälsoproblemen på arbetsplatser runtom i Europa, och faktiskt i hela världen, är arbetsrelaterad cancer. Denna sjukdom står för uppskattningsvis 53 procent av alla arbetsrelaterade dödsfall i EU och andra utvecklade länder. Enligt färdplanen om cancerframkallande ämnen orsakas runt 120 000 arbetsrelaterade cancerfall varje år av exponering för cancerframkallande ämnen på arbetet i EU, och leder därigenom till ungefär 80 000 dödsfall varje år.

Men även strålning, stress och andra faktorer som beror på arbetets organisation och arbetsförhållandena har kopplats till arbetsrelaterad cancer. Enligt nya rön tycks det också som att exponering på arbetet för hormonstörande ämnen (bland annat vissa bekämpningsmedel) eller nanomaterial kan leda till cancer.

Denna oroväckande statistik har lett till åtgärder. I ett nytt arbetsmiljöinitiativ har Europeiska kommissionen åtagit sig att skydda arbetstagare från arbetsrelaterad cancer. Detta ska delvis uppnås genom översynen av direktivet om carcinogener och mutagena ämnen i syfte att fastställa gränsvärden för exponeringen för vanliga cancerframkallande kemikalier på europeiska arbetsplatser.