Informationsblad: Cancerframkallande ämnen på arbetet

Keywords:

Detta informationsblad har utarbetats gemensamt av alla parter i färdplanen om cancerframkallande ämnen och ger kortfattade praktiska råd om hur man undviker risker med cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen. Informationsbladet har utformats som en snabbreferens för vardaglig användning. Det börjar med att definiera cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen och beskriver de risker de utgör.

Det tar sedan upp de särskilda rättsliga kraven, som exempelvis riskbedömning, den hierarki för förebyggande åtgärder som gäller för cancerframkallande ämnen och yrkeshygieniska gränsvärden. Det ger också information om åtgärder för underhåll och incidenter och hur man upptäcker särskilt riskutsatta arbetstagare.

Det finns länkar till användbara verktyg och vägledning och information om färdplanen för cancerframkallande ämnen, alltså allt du behöver för att hantera riskerna med cancerframkallande ämnen på arbetet.

Ladda ner in: bg | cs | da | de | el | en | fi | fr | is | lt | mt | nl | no | pt | sk | sl |