Rättsligt meddelande

Ansvarsfriskrivning

Europeiska arbetsmiljöbyrån har skapat denna webbplats för att ge allmänheten bättre tillgång till information om dess verksamhet. Den är också tänkt att fungera som ett informationsverktyg om arbetsmiljöfrågor. Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt. Om felaktigheter kommer till vår kännedom försöker vi rätta till dem. Europeiska arbetsmiljöbyrån ansvarar inte för skada eller andra ersättningsanspråk baserat på användningen av sådan information.

Denna information är

  • endast av allmän karaktär och inte avsedd för någon enskild fysisk eller juridisk person,
  • inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell,
  • ibland länkad till externa webbplatser över vilka byrån inte har någon kontroll och för vilka byrån inte tar något ansvar,
  • inte att betrakta som professionell eller juridisk rådgivning (om du behöver specifika råd bör du vända dig till en kvalificerad yrkesperson).

Vi strävar efter att så långt möjligt undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på vår sida kan dock ha skapats eller ordnats i filer eller format som inte är felfria. Vi kan inte garantera att den service vi tillhandahåller kommer att vara fri från avbrott eller andra störningar som har att göra med sådana problem. Byrån frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå till följd av att denna webbplats eller någon av dess länkar har använts.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att inskränka byråns ansvar i strid med krav som fastlagts i tillämplig nationell lagstiftning eller att utesluta byråns ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt sådan lagstiftning.

Den här översättningen har utförts av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT, Luxemburg) utifrån en engelsk originaltext.

 

Upphovsrätt

© Europeiska arbetsmiljöbyrån

Om inget annat anges är återgivning tillåten med angivande av källan.
Om förhandstillstånd måste inhämtas för återgivning eller användning av text- och multimediesekvenser (ljud, bilder, program osv.) innebär detta att ovanstående generella tillstånd inte gäller. Alla inskränkningar i rätten att använda materialet ska tydligt anges i förhandstillståndet.