Utveckling inom informations- och kommunikationsteknik och digitalisering av arbete

Developments in ICT and digitalisation of work

Att skapa en digital europeisk inre marknad är ett av de tio prioriteringar som Europeiska kommissionen har fastställt.

I ett av EU-Oshas prognosprojekt  undersöks vilken inverkan den snabba digitala tekniska utvecklingen inom bland annat artificiell intelligens och robotteknik har på arbete och kan få på arbetsmiljön. Projektet ska ge beslutsfattare i EU, medlemsländernas regeringar, fackföreningar och arbetsgivare den information de behöver om förändringar i den digitala tekniken, deras inverkan på arbetets karaktär och organisation samt nya arbetsmiljörelaterade utmaningar.

Publikationer som har publicerats efter projektet

Uppföljningsstudier av viktiga områden och utmaningar 

Granskning av experternas samtliga diskussionsunderlag om informations- och kommunikationsteknik/digitalisering och arbetsmiljö

Dessa aktiviteter ska bidra till arbetsplatser med god arbetsmiljö i framtiden i linje med en smart och hållbar tillväxt för alla i EU.