Datavisualiseringsverktyg för arbetsmiljöbarometern

Detta verktyg är den officiella källan till information om läget och trenderna vad gäller arbetsmiljö i de europeiska länderna.

Indikatorer

Undersök och jämför data för hela EU och för enskilda länder om en rad olika frågor.

Allmän information: Hitta information om arbetsmiljömyndigheter, ekonomiska profiler, sektorsprofiler och arbetskraftsprofiler.

Arbetsmiljöstyrning: Läs om ländernas syn på arbetsmiljöstrategier och den sociala dialogen om arbetsmiljö.

Resultat på arbetsmiljöområdet: Läs exempelvis om olyckor på arbetet, arbetsförhållanden, arbetstagarrepresentation och arbetstagares uppfattningar om hälsa.

Arbetsmiljö och infrastruktur: Läs mer om ländernas arbetsmiljöstatistik, forsknings- och undersökningskapacitet och hur de utövar tillsyn av arbetsmiljölagstiftningen.

Användning av datavisualiseringsverktyget

Använd verktyget för att visualisera och jämföra kvantitativa data. Hitta beskrivningar och länkar till mer information för att få kvalitativa data.

Med verktyget kan du

  • se de viktigaste indikatorerna som infografik,
  • jämföra indikatorer mellan två länder eller jämföra ett land med hela EU,
  • skapa och ladda ner grafik eller exportera den som Excel-filer,
  • ladda ner detaljerade landsrapporter eller rapporter om särskilda frågor, exempelvis nationella strategier,
  • dela innehåll direkt på sociala medier.

Datakällor

Uppgifterna kommer från statliga källor, statistikmyndigheter och europeiska studier och undersökningar:

Om arbetsmiljöbarometern

Barometern är ett resultat av samarbetet mellan EU-Osha, GD sysselsättning, socialpolitik och inkludering och dess nationella kontaktpunkter. Läs mer om metoderna.

Verktyget hålls uppdaterat och ses över för att utvecklas ytterligare.

Undersök verktyget