Datavisualiseringsverktyget för arbetsmiljöbarometern

Detta verktyg är den officiella källan till information om läget och trenderna vad gäller arbetsmiljö i de europeiska länderna.

Indikatorer

Utforska och jämför data för hela EU och för enskilda länder om en rad olika frågor.

Allmän information: Hitta information om arbetsmiljömyndigheter, ekonomiska profiler, sektorsprofiler och arbetskraftsprofiler.

Arbetsmiljöstyrning: Ta del av EU:s och medlemsstaternas lagstiftning och få information om ländernas arbetsmiljöstrategier och sociala dialog om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Arbetsförhållanden och förebyggande: Lär dig mer om risker på arbetsplatsen, förebyggande inom företag, arbetstagarinflytande, arbetsmiljökultur och hälsomedvetenhet.

Olyckor, sjukdomar och välbefinnande: Läs om arbetsrelaterade olyckor med och utan dödlig utgång, arbetsrelaterade sjukdomar eller skador och arbetstagarnas syn på hälsa.

Arbetsmiljö och infrastruktur: Läs mer om arbetsmiljöstatistik, undersökningar och forskningsresurser i de olika länderna och hur de utövar tillsyn av arbetsmiljölagstiftningen. Avsnittet innehåller också information om internationella organisationer och program.

Användning av datavisualiseringsverktyget

Använd verktyget för att visa och jämföra kvantitativa data. Hitta beskrivningar och länkar till mer information för att få kvalitativa data.

Med verktyget kan du

  • se de viktigaste indikatorerna i form av infografik,
  • jämföra nationella uppgifter med ett eller två andra länder, med EU som helhet eller med tidigare år,
  • skapa och ladda ner grafik eller exportera den som Excel-filer,
  • ladda ner detaljerade landrapporter eller rapporter om särskilda frågor, exempelvis nationella strategier,
  • dela innehåll direkt på sociala medier.

Datakällor

Uppgifterna kommer från statliga källor, statistikmyndigheter samt från europeisk forskning och europeiska undersökningar:

Om arbetsmiljöbarometern

Barometern är ett resultat av samarbetet mellan EU-Osha, GD sysselsättning, socialpolitik och inkludering och dess nationella kontaktpunkter. Läs mer om metoderna.

Verktyget hålls uppdaterat och ses över för att utvecklas ytterligare.

Undersök verktyget