EU-Oshas ordlistor

EU-Oshas flerspråkiga ordlistor består av arbetsmiljötermer som grupperats efter domän eller kunskapsområde. Orden är listade i alfabetisk ordning tillsammans med sina definitioner.

EU-Osha har utarbetat dessa ordlistor inom ramen för kampanjerna för ett hälsosamt arbetsliv för att säkerställa att relevanta nyckelbegrepp konsekvent förmedlas i de specifika kampanjerna. De innehåller arbetsrelaterad vokabulär och definitioner för de mest använda begreppen inom områdena.