You are here

Kontakta oss

Byrån utarbetar, samlar in, analyserar och sprider information om frågor som rör säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna i EU.

Miribilla building

European Agency for Safety and Health at Work

 • 12 Santiago de Compostela
 • (Edificio Miribilla), 5th Floor
 • E-48003 Bilbao, SPAIN
 • Tel: + 34 944-358-400
 • Fax: + 34 944-358-401
 • Email: information@osha.europa.eu

 

Observera att byrån

 • inte kan ge personlig rådgivning till enskilda om deras situation när det gäller hälsa och säkerhet eller behandla deras speciella klagomål beträffande arbetsvillkor.
 • inte kan lämna specifik information beträffande en enskild medlemsstat, t.ex. om lagstiftning, normer eller statistik.
 • inte kan söka specifik information på begäran på grund av begränsade resurser. Vi har ingen information eller publikationer utöver det som finns på våra webbplatser.
 • inte kan avge utlåtanden om eller hjälpa till med marknadsföring av kommersiella varor eller tjänster.
 • inte anordnar eller certifierar kurser om arbetsmiljöfrågor.
 • inte ansvarar för att utveckla EU-lagstiftning.

För andra frågor föreslår vi några alternativa informationskällor nedan.

Om du inte har fått svar på din fråga genom detta standardsvar föreslår vi att du går till vår avdelning Frågor och svar, eller så kan du skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret. Du kan skriva till oss på alla de officiella EU-språken, men tänk på att det kan bli viss fördröjning medan vi översätter ditt meddelande och vårt svar. Meddelanden på engelska besvaras förmodligen snabbare eftersom det talas av all personal vid byrån. Vi strävar efter att besvara frågor så snart det går.

Andra användbara informationskällor

Om din fråga inte ingår i byråns arbetsområde kan du kanske få svar från någon av följande organisationer eller webbplatser:

Medlemsstater

För frågor beträffande en specifik medlemsstat: gå in på den nationella kontaktpunktens webbplats.

Lagstiftning

Information om lagstiftning: gå in på kommissionens webbplats Eur-Lex som ger gratis åtkomst till lagstiftning (inklusive fördrag, rättspraxis, lagstiftningsförslag m.m.) på 20 officiella EU-språk.

Statistik

Gå till att börja med in på våra sidor om statistik på EU-nivå. Kommissionen har en egen statistisk informationstjänst, Eurostat. Där kan du hitta relevant statistik på avdelningen ”Population and social conditions”, underavdelningen ”Health”.

Frågor om folkhälsa

GD Hälsa och livsmedelssäkerhet

Tekniska normer

CEN

Kommissionen

Kommissionens webbplats. Du kan också använda tjänsten Europa Direkt för att få ytterligare råd om vem du ska kontakta: du kan ringa 00 800 6 7 8 9 10 11 , som är gratis från alla EU-medlemsstater. Där kan du bli kopplad till en receptionist som talar ditt eget språk.

Tjänsten Europa Direkt

Tjänsten Europa Direkt

Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen

Europaparlamentet

Europaparlamentet

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd