OiRA: kostnadsfria och enkla verktyg för en okomplicerad riskbedömning

Image
OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Riskbedömning är det första viktiga steget för att förebygga arbetsrelaterade olyckor och ohälsa. Med OiRA – interaktiv riskbedömning på nätet – blir processen enkel.

Genom den får mikro- och småföretag de resurser och kunskaper som krävs för att kunna bedöma sina risker själva. OiRA-verktygen finns att tillgå på webben utan kostnad och är lättillgängliga och enkla att använda.

Med hjälp av OiRA kan företagen utföra riskbedömningsprocessen stegvis. Processen inbegriper identifiering av risker på arbetsplatsen, genomförande av förebyggande åtgärder och övervakning och rapportering av risker.

Vad är OiRA?

OiRA inrättades för att tillhandahålla lättanvända verktyg som ska vägleda mikro- och småföretag genom riskbedömningsprocessen. OiRA-programvaran, som utvecklades av EU-Osha under 2009 och har använts sedan 2010, bygger på det framgångsrika och välanvända nederländska riskbedömningsverktyget RI&E. 

EU-Oshas OiRA-programvara hjälper arbetsmarknadens parter (arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer) för olika sektorer samt nationella myndigheter (ministerier, yrkesinspektioner, arbetsmiljöinstitut osv.) att ta fram sektorsspecifika riskbedömningsverktyg riktade till småföretag.

OiRA-projektets webbplats finns uppdaterad information om OiRA-projektet (OiRA-partner och OiRA-verktyg som offentliggjorts eller håller på att offentliggöras).

Vad är tanken bakom OiRA?

Riskbedömning ligger till grund för allt arbetsmiljöarbete och är avgörande för en hälsosam arbetsplats. 

Genom OiRA stöder EU-Osha EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027, som lanserades i juni 2021. Syftet med OiRA är att genom att underlätta riskbedömning öka antalet mikro- och småföretag som bedömer sina risker och kvaliteten på sina riskbedömningar. Verktygen gör det möjligt för företag att inleda (eller förbättra) riskbedömningsprocessen. På så sätt kan OiRA-verktygen hjälpa företagen att bli mer konkurrenskraftiga, till exempel genom att minska kostnader till följd av yrkessjukdomar och genom att minimera riskerna för olyckor, samt att förbättra de övergripande arbetsvillkoren och resultaten på organisationsnivå.

Varför ska man använda OiRA?

Riskbedömning är i dag en välkänd process för många organisationer som används på hundratusentals arbetsplatser runt om i Europa för att förebygga risker. För vissa företag, särskilt mikro- och småföretag, kan riskbedömning vara en utmaning, men med de resurser som OiRA tillhandahåller blir det enklare för företagen att övervinna den.

OiRA-verktygen erbjuder även vissa fördelar för företagen, såsom att

 • de kan användas utan kostnad,
 • de finns tillgängliga på nätet,
 • de kan användas via en mobilapplikation,
 • de är riktade till sektorn,
 • de i viss mån kan anpassas till företagens förutsättningar,
 • de möjliggör utarbetandet av en handlingsplan och tillhandahåller en förteckning över föreslagna åtgärder.

Hur fungerar OiRA?

OiRA-processen består av fem viktiga steg:

 1. Förberedelse: under det första steget besvarar företaget några enkla frågor för att i viss utsträckning skräddarsy riskbedömningarna efter sina egna förutsättningar.
 2. Identifiering: under det andra steget identifierar företaget skaderisker på arbetsplatsen och vilka arbetstagare som kan vara utsatta för fara.
 3. Utvärdering: under det tredje steget prioriteras de risker som identifierats. Prioriteringen kommer sedan att ligga till grund för beslut om vilka åtgärder som ska genomföras först.
 4. Handlingsplan: under det fjärde steget utarbetas en handlingsplan och det ges förslag på åtgärder för att eliminera eller kontrollera risker.
 5. Rapport: under det femte och sista steget genereras en rapport och en handlingsplan automatiskt. Dessa kan skrivas ut och/eller laddas ner, vilket gör det möjligt att dokumentera resultaten av riskbedömningsprocessen.

Hur får jag tillgång till OiRA?

Det enda som behövs för att registrera dig är en giltig e-postadress. Du kan som enskild person eller som företag välja de verktyg bland de tillgängliga OiRA-verktygen som bäst passar ditt land, din sektor och ditt företag. 

Besök OiRA-projektets webbplats för att se tillgängliga OiRA-verktyg per sektor och per land.

Bidrag från arbetsmarknadens parter och nationella myndigheter

Alla OiRA-verktyg har skapats av eller med bidrag från arbetsmarknadens parter och/eller nationella myndigheter. På OiRA-projektets webbplats finns information till arbetsmarknadens parter och nationella institut/myndigheter som vill vara med och utveckla ett eller flera sektoriella OiRA-verktyg.