E-verktyg för farliga ämnen

Använder ditt företag farliga ämnen? Är du fullt medveten om dina rättsliga skyldigheter? Vårt e-verktyg för farliga ämnen kan vara till hjälp. Det är en interaktiv vägledning på nätet som ger arbetsgivare stöd och råd så att de kan hantera farliga ämnen på arbetsplatsen på ett effektivt sätt.

Informationen är lättförståelig och anpassas efter dina val. Du får både bakgrundsinformation och råd om god praxis på områdena för risker, märkning, lagstiftning, förebyggande åtgärder och mycket mer. Slutligen skapar e-verktyget en rapport om hantering av farliga ämnen i just ditt företags situation, inklusive rekommendationer för förbättringar.