Press

Nyheter

Genom användning av digitala system för övervakning av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, såsom appar, kameror och olika typer av kroppsburna...

EU-Oshas toppmöte inom ramen för kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2022 blev ett engagerande evenemang som fått stort genomslag, bland annat tack vare...

Ledande europeiska experter och beslutsfattare samlas i Bilbao den 14–15 november för att reflektera över kampanjens viktigaste resultat och utbyta...

I flera olika diskussionsunderlag och artiklar granskas hur psykosociala riskfaktorer (t.ex. ökad arbetsbelastning) kan inverka på utvecklingen av...

Europeiska arbetsmiljöveckan inleds idag med hundratals evenemang, initiativ och pr-verksamheter som EU-Osha och dess partner anordnar för att...