You are here

Press

Nyheter
22/01/2019

I den här publikationen beskrivs utvecklingen av nya metoder för att bedöma hur många arbetstagare som är exponerade för farliga ämnen inom EU och i vilken omfattning. Syftet med undersökningen är att utifrån trender över tid kartlägga vilka ämnen och branscher som utgör de största riskerna för arbetstagare.

Syftet är inte enbart att få en överblick över användningen av farliga ämnen, utan även att få fram en metod som kan användas för att följa framtida trender och utveckling.

Pressmeddelanden

29/11/2018 - 01:45

I en ny rapport publicerar EU-Osha resultatet av ett omfattande tvåårigt projekt som tittar på effekterna av den digitaliserade arbetsmiljön i EU. Det slutliga resultatet av det här prognosprojektet lyfter fram utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik, den potentiella effekten av tekniken på arbetets karaktär och organisering samt utmaningar och möjligheter för arbetsmiljön.