Press

Nyheter

Ledande europeiska experter och beslutsfattare samlas i Bilbao den 14–15 november för att reflektera över kampanjens viktigaste resultat och utbyta...

Europeiska arbetsmiljöveckan inleds idag med hundratals evenemang, initiativ och pr-verksamheter som EU-Osha och dess partner anordnar för att...

Ny forskning som EU-Osha publicerat visar att det finns ett samband mellan psykosociala riskfaktorer och muskel- och skelettbesvär. Utifrån de senaste...

Den 28 september 2022 antog Europeiska kommissionen ett meddelande och lade fram ett lagförslag om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering...

Höga arbetskrav och låg arbetstillfredsställelse kan orsaka eller förvärra arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär. Eftersom psykosociala risker...