Press

Nyheter
Metaverse in the workplace

I ett diskussionsunderlag analyseras konsekvenserna av virtuell verklighet (VR), förstärkt verklighet (AR), utökad verklighet (XR) och metaversum för...

Ny teknik, som till exempel robotar som hjälper till att lyfta och förflytta patienter och AI-baserade system som hjälper läkare att ställa diagnos...

SuCo-Construction-and-Agri-Food

I en serie publikationer om hur relationer mellan köpare och leverantörer inom bygg- och livsmedelssektorerna kan förbättra arbetsmiljön presenteras...

ENSHPO

Yrkesverksamma inom arbetsmiljöområdet belyser de starka och svaga sidorna hos förebyggande tjänster i olika europeiska länder i ett nytt...

Intressenterna har överlag uttryckt stor tillfredsställelse med EU-Oshas arbete och 87 procent uppger att de är nöjda eller mycket nöjda. De...