Press

Nyheter

Digitalisering har tydligt identifierats som en allt viktigare arbetsmiljöfråga i 2019 års europeiska företagsundersökning om nya och framväxande...

EU-Oshas senaste evenemang för utbyte av god praxis gav tillfälle att diskutera aktuella arbetsmiljöutmaningar och samla den engagerade gruppen av...

Allt fler företag inför arbetsledningssystem som bygger på artificiell intelligens (AI) för att öka sin effektivitet och produktivitet eller för att...

Två rapporter riktar uppmärksamheten mot höga nivåer av muskel- och skelettbesvär hos barn och ungdomar och lyfter fram vikten av tidigt insatta...

Automatiseringen av fysiska arbetsuppgifter genom robotar, samarbetsrobotar (s.k. cobotar) och artificiell intelligens (AI) inverkar på arbetsplatser...