Press

Nyheter
17/09/2019 - 01:30
Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) tillkännager vilka organisationer som vinner pris eller får ett omnämnande i den 14:e tävlingen om priset för goda praktiska lösningar. De vinnande bidragen kommer från organisationer som på ett nyskapande och framgångsrikt sätt hanterar riskerna med farliga ämnen. Utmärkelserna är ett erkännande för organisationer som arbetar hängivet med arbetsmiljöfrågor och främjar praktiska lösningar som skyddar arbetstagare och ökar produktiviteten.
29/11/2018 - 01:45
I en ny rapport publicerar EU-Osha resultatet av ett omfattande tvåårigt projekt som tittar på effekterna av den digitaliserade arbetsmiljön i EU. Det slutliga resultatet av det här prognosprojektet lyfter fram utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik, den potentiella effekten av tekniken på arbetets karaktär och organisering samt utmaningar och möjligheter för arbetsmiljön.

Pages

Pages