You are here

Press

Nyheter
13/02/2018

Farliga ämnen är alltjämt en framträdande arbetsmiljöfråga som påverkar miljontals arbetstagare i hela Europa. Omfattningen av exponeringen för farliga ämnen och de tillhörande riskerna underskattas eller ignoreras dock ofta.

EU-Oshas kommande kampanj Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt utmanar vanliga missuppfattningar, ökar riskmedvetenheten och sprider goda exempel på och resurser för effektiv hantering av farliga ämnen på arbetsplatsen.

Pressmeddelanden

25/01/2018 - 01:45

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) har bjudit in kommissionär Marianne Thyssen och andra berörda parter till ett seminarium om hur hälsa och säkerhet ska kunna tryggas för anställda i mikro- och småföretag. Seminariet kommer att äga rum den 25 januari i Bilbao och sammanfaller med offentliggörandet av två nya rapporter som beskriver de senaste resultaten från EU-Oshas projekt om mikro- och småföretag.

21/11/2017 - 01:30

Ledande europeiska arbetsmiljöexperter samlas i dag i Bilbao i Spanien för Europeiska arbetsmiljöbyråns (EU-Osha) toppmöte för ett hälsosamt arbetsliv. Toppmötet är det sista evenemanget i den mycket lyckade kampanjen ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet” som har som mål att främja hållbart arbete i samband med Europas åldrande arbetskraft.