Press

Nyheter

EU-Osha välkomnar de officiella kampanjpartnerna – organisationer från många olika sektorer i Europa, inbegripet företag och sammanslutningar från...

I denna undersökning kan intressenter och de som använder sig av byråns arbete lämna synpunkter på vår organisation och dess verksamhet. Detta hjälper...

Att ta itu med arbetsrelaterad psykisk hälsa har blivit mer angeläget efter pandemin. EU-Oshas senaste rapport innehåller en djupgående analys av...

Varje år bidrar cancerframkallande ämnen till uppskattningsvis 100 000 dödsfall i arbetsrelaterad cancer i EU enligt EU:s strategiska ram för...

Som en del av Europaåret för kompetens anordnades konferensen Kompetens, kompetens och kompetens! Kompetens för människor, kompetens för...