Jobba hos oss

Vår personal här på EU-Osha arbetar i en stimulerande multinationell arbetsmiljö. Vårt kontor finns i den spännande kulturstaden Bilbao.

Här på EU-Osha har vi alla möjliga jobbprofiler, men samtliga våra anställda − från projektledare till kommunikationsansvariga och handläggare − har den kompetens, drivkraft och entusiasm som vi behöver för att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på.

Läs mer om en EU-karriär på Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) webbplats.

 

Vem vi anställer

Medborgare i EU:s 28 medlemsländer samt Island, Liechtenstein och Norge (parter i EES-avtalet) kan ansöka om lediga tjänster vid EU-Osha.

EU-Osha tillämpar principen om lika möjligheter vid anställning. Vi behandlar sökande till tjänster utan åtskillnad på grund av kön, hudfärg, ras, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller tro, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsvariation, nationalitet, ålder, sexuell läggning eller könsidentitet.

Läs EU-Oshas policy för integritetskydd

Reservlistor

Ansökande som har intervjuats under rekryteringsförfarandet för de tjänster som utannonserats och som fått de bästa poängen totalt sätts upp på våra reservlistor. Kandidater på reservlistorna kan erbjudas anställningsavtal vid ett senare tillfälle utan föregående urvalsförfarande.

För vissa tjänster som kontraktsanställd kan EU-Osha använda sig av Europeiska rekryteringsbyråns databas.

Aktuella lediga tjänster

Vacancies - Evaluation underway

Lediga tjänster som inte längre är aktuella

Spontanansökningar

På grund av det stora antalet spontanansökningar som byrån får in måste vi tyvärr meddela att vi inte har möjlighet att gå igenom alla ansökningar i detalj. Vi rekommenderar därför att du enbart sänder in ansökningar som svar på en specifik platsannons eller offentliggjord rekryteringsprocess.

Observera att vi inte kommer att bekräfta mottagande av spontanansökningar eller praktikförfrågningar.

Enquiries

Om du har frågor, ta vid rekrytering kontakt med personalavdelningen osha.europa.eu

eller per brev till: European Agency for Safety and Health at Work, Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 - 48003 Bilbao, Spanien