Samarbete med andra organ

EU-organ

EU-Osha samarbetar aktivt med följande EU-organ:

Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Europeiska utbildningsstiftelsen (ETF)
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

Så arbetar EU-byråerna för dig

Den här videon visar hur EU-byråerna bidrar till det europeiska samhället.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Samförståndsavtal mellan Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

Majoriteten av företagen i EU utgörs av små och medelstora företag. Omkring 99 procent av alla företag i EU är små och medelstora och de sysselsätter över 66 procent av befolkningen (Eurostat 2008). Dessutom inträffar 82 procent av alla arbetsskador och 90 procent av alla olyckor med dödlig utgång på små och medelstora företag. Därför är det huvudsakliga målet med utvecklingen av Communication Partnership Project (CPP) på nationell nivå att förbättra vår förmåga att nå ut till små och medelstora företag och högrisksektorer och informera dem om vikten av arbetsmiljöfrågor.

År 2015 bidrog en samarbetsförklaring mellan generaldirektoratet för näringsliv och industri (nuvarande generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW)) och EU-Osha till ett officiellt partnerskap med nätverket Enterprise Europe Network (EEN).

Syftet med projektet kommunikationspartnerskap (Communication Partnership Project – CPP) är att öka medvetenheten om vikten av arbetsmiljöfrågor på små och medelstora företag och ge dem enkel tillgång till praktisk information och användbara kontakter på nationell och regional nivå, exempelvis nationella partnerskapsmöten, paketlösningar för att öka medvetenheten och andra aktiviteter t.ex. EEN:s arbetsmiljöpris.

EU-Oshas viktigaste samarbetspartner när det gäller att uppnå dess mål är generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW), Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme), EU-Oshas nationella kontaktpunkter och medlemmarna i EEN.

Avsiktsförklaring avseende samarbete mellan GD GROW, EU-Osha och Easme

Enterprise Europe Network

Syftet med detta samförståndsavtal är att förbättra samarbetet mellan Echa och EU-Osha, utveckla synergieffekter och dela kunskap i frågor som är av ömsesidigt intresse genom utökat samarbete och, framför allt, genom aktivt informationsutbyte.
Samförståndsavtalet trädde i kraft den 5 maj 2010.

Samförståndsavtal mellan Echa och EU-Osha

Avsiktsförklaring avseende samarbete mellan GD GROW, EU-Osha och Easme

Communication Partnership Project

Majoriteten av företagen i EU utgörs av små och medelstora företag. Omkring 99 procent av alla företag i EU är små och medelstora och de sysselsätter över 66 procent av befolkningen (Eurostat 2008). Dessutom inträffar 82 procent av alla arbetsskador och 90 procent av alla olyckor med dödlig utgång på små och medelstora företag. Därför är det huvudsakliga målet med utvecklingen av Communication Partnership Project (CPP) på nationell nivå att förbättra vår förmåga att nå ut till små och medelstora företag och högrisksektorer och informera dem om vikten av arbetsmiljöfrågor.

År 2015 bidrog en samarbetsförklaring mellan generaldirektoratet för näringsliv och industri (nuvarande generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW)) och EU-Osha till ett officiellt partnerskap med nätverket Enterprise Europe Network (EEN).

Enterprise Europe Network

Nätverket Enterprise Europe Networks arbetsmiljöprisEnterprise Europe Network (EEN) är ett flaggskeppsinitiativ vars syfte är att erbjuda små och medelstora företag inom EU innovations- och företagsstöd. Nätverket, som ingår i ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, fungerar som gemensam kontaktpunkt för information om EU-politik och EU-lagstiftning, finansieringsmöjligheter, hjälp med att hitta affärspartner och hjälp med att utveckla forsknings- och innovationskapacitet. Det består av omkring 600 partnerorganisationer i 53 länder som erbjuder ett brett urval tjänster för små och medelstora företag.

Syftet med projektet kommunikationspartnerskap (Communication Partnership Project – CPP) är att öka medvetenheten om vikten av arbetsmiljöfrågor på små och medelstora företag och ge dem enkel tillgång till praktisk information och användbara kontakter på nationell och regional nivå, exempelvis nationella partnerskapsmöten, paketlösningar för att öka medvetenheten och andra aktiviteter t.ex. EEN:s arbetsmiljöpris.

EU-Oshas viktigaste samarbetspartner när det gäller att uppnå dess mål är generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW), Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme), EU-Oshas nationella kontaktpunkter och medlemmarna i EEN.