Samarbete med andra organ

EU-organ

EU-Osha samarbetar aktivt med följande EU-organ:

Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)        
Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)        
Europeiska utbildningsstiftelsen (ETF)        
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)        
Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag (Eismea)      
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)        
Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

Så arbetar EU-byråerna för dig

Den här videon visar hur EU-byråerna bidrar till det europeiska samhället.

 

Gemensamt uttalande från chefer för EU:s byråer och gemensamma företag: Nolltolerans mot sexuella trakasserier

EU-Osha åtar sig att verka för nolltolerans mot sexuella trakasserier, könsrelaterat våld och alla andra former av trakasserier på arbetsplatsen.

Den 8 mars 2018 undertecknade EU-Osha detta gemensamma uttalande från EU-byråerna till stöd för alla arbetstagares hälsa, säkerhet och välbefinnande utifrån principen om jämställdhet och likabehandling i arbetslivet.

Gemensamt uttalande från chefer för EU:s byråer och gemensamma företag:Nolltolerans mot sexuella trakasserier

Samförståndsavtal mellan Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

Majoriteten av företagen i EU utgörs av små och medelstora företag. Omkring 99 procent av alla företag i EU är små och medelstora och de sysselsätter över 66 procent av befolkningen (Eurostat 2008). Dessutom inträffar 82 procent av alla arbetsskador och 90 procent av alla olyckor med dödlig utgång på små och medelstora företag. Därför är det huvudsakliga målet med utvecklingen av Communication Partnership Project (CPP) på nationell nivå att förbättra vår förmåga att nå ut till små och medelstora företag och högrisksektorer och informera dem om vikten av arbetsmiljöfrågor.

År 2015 bidrog en samarbetsförklaring mellan generaldirektoratet för näringsliv och industri (nuvarande generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW)) och EU-Osha till ett officiellt partnerskap med nätverket Enterprise Europe Network (EEN).

Syftet med projektet kommunikationspartnerskap (Communication Partnership Project – CPP) är att öka medvetenheten om vikten av arbetsmiljöfrågor på små och medelstora företag och ge dem enkel tillgång till praktisk information och användbara kontakter på nationell och regional nivå, exempelvis nationella partnerskapsmöten, paketlösningar för att öka medvetenheten och andra aktiviteter t.ex. EEN:s arbetsmiljöpris.

Avsiktsförklaring avseende samarbete mellan GD GROW, EU-Osha och Easme

Enterprise Europe Network

Syftet med detta samförståndsavtal är att förbättra samarbetet mellan Echa och EU-Osha, utveckla synergieffekter och dela kunskap i frågor som är av ömsesidigt intresse genom utökat samarbete och, framför allt, genom aktivt informationsutbyte.        
Samförståndsavtalet trädde i kraft den 5 maj 2010.

Samförståndsavtal mellan Echa och EU-Osha

Framework for cooperation between the the European centre for the development of vocational training (CEDEFOP) and the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)

Avsiktsförklaring om samarbete mellan GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, EU-Osha och Eismea

Projekt för kommunikationspartnerskap

Små och medelstora företag (SMF) är ryggraden i EU:s ekonomi. De representerar 99 procent av alla företag i EU. De sysselsätter omkring 100 miljoner människor, står för mer än hälften av Europas BNP och spelar en central roll för att skapa mervärde inom ekonomins alla sektorer. Små och medelstora företag skapar innovativa lösningar på utmaningar som klimatförändringar, resurseffektivitet och social sammanhållning och bidrar till att sprida denna innovation i Europas regioner. De är därför centrala för EU:s dubbla omställning till en hållbar och digital ekonomi. De är avgörande för Europas konkurrenskraft och välstånd, industriella ekosystem, ekonomiska och tekniska suveränitet samt motståndskraft mot externa chocker.

Under 2015 underlättade en ny förklaring om samarbete mellan generaldirektoratet för näringsliv (numera generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag [GD GROW]),  Genomförandeorganet för små och medelstora företag (numera Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag [Eismea]) samt EU-Osha ett officiellt partnerskap med Enterprise Europe Network (EEN).

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

Enterprise Europe Network (EEN) hjälper företag att bli innovativa och växa internationellt. Det är världens största stödnätverk för små och medelstora företag (SMF) med internationella ambitioner.

Nätverket är aktivt över hela världen. Det samlar experter från framstående medlemsorganisationer inom företagsstöd.

Projektet för kommunikationspartnerskap syftar till att öka medvetenheten om arbetsmiljöns betydelse hos SMF och till att ge dem enkel tillgång till praktisk information och användbara kontakter på nationell och regional nivå, däribland genom nationella partnerskapsmöten, paket för kunskapsspridning och annan verksamhet, såsom EEN:s arbetsmiljöpris.

EEN:s medlemmar tillhör våra viktigaste partner och hjälper oss att uppnå våra mål, tillsammans med generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW), Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag (Eismea) samt våra nationella kontaktpunkter.