Samarbete med andra organ

EU-organ

EU-Osha samarbetar aktivt med följande EU-organ:

Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Europeiska utbildningsstiftelsen (ETF)
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

Så arbetar EU-byråerna för dig

Den här videon visar hur EU-byråerna bidrar till det europeiska samhället.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Samförståndsavtal mellan Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

Majoriteten av företagen i EU utgörs av små och medelstora företag. Omkring 99 procent av alla företag i EU är små och medelstora och de sysselsätter över 66 procent av befolkningen (Eurostat 2008). Dessutom inträffar 82 procent av alla arbetsskador och 90 procent av alla olyckor med dödlig utgång på små och medelstora företag. Därför är det huvudsakliga målet med utvecklingen av Communication Partnership Project (CPP) på nationell nivå att förbättra vår förmåga att nå ut till små och medelstora företag och högrisksektorer och informera dem om vikten av arbetsmiljöfrågor.

År 2015 bidrog en samarbetsförklaring mellan generaldirektoratet för näringsliv och industri (nuvarande generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW)) och EU-Osha till ett officiellt partnerskap med nätverket Enterprise Europe Network (EEN).

Syftet med projektet kommunikationspartnerskap (Communication Partnership Project – CPP) är att öka medvetenheten om vikten av arbetsmiljöfrågor på små och medelstora företag och ge dem enkel tillgång till praktisk information och användbara kontakter på nationell och regional nivå, exempelvis nationella partnerskapsmöten, paketlösningar för att öka medvetenheten och andra aktiviteter t.ex. EEN:s arbetsmiljöpris.

EU-Oshas viktigaste samarbetspartner när det gäller att uppnå dess mål är generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW), Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme), EU-Oshas nationella kontaktpunkter och medlemmarna i EEN.

Avsiktsförklaring avseende samarbete mellan GD GROW, EU-Osha och Easme

Enterprise Europe Network

Syftet med detta samförståndsavtal är att förbättra samarbetet mellan Echa och EU-Osha, utveckla synergieffekter och dela kunskap i frågor som är av ömsesidigt intresse genom utökat samarbete och, framför allt, genom aktivt informationsutbyte.
Samförståndsavtalet trädde i kraft den 5 maj 2010.

Samförståndsavtal mellan Echa och EU-Osha

Declaration of intention for cooperation between DG GROW, EU-OSHA and EISMEA

Communication Partnership Project

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the backbone of Europe's economy. They represent 99% of all businesses in the EU. They employ around 100 million people, account for more than half of Europe’s GDP and play a key role in adding value in every sector of the economy. SMEs bring innovative solutions to challenges like climate change, resource efficiency and social cohesion and help spread this innovation throughout Europe’s regions. They are therefore central to the EU’s twin transitions to a sustainable and digital economy. They are essential to Europe’s competitiveness and prosperity, industrial ecosystems, economic and technological sovereignty, and resilience to external shocks.

In 2015, a new Declaration of Cooperation between the Directorate-General for Enterprise and Industry (now the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW)), the Executive Agency for SMEs (now the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA)) and EU-OSHA facilitated an official partnership with the Enterprise Europe Network (EEN).

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

The Enterprise Europe Network (EEN) helps businesses innovate and grow on an international scale. It is the world’s largest support network for small and medium-sized enterprises (SMEs) with international ambitions.

The Network is  active worldwide. It brings together experts from member organisations that are renowned for their excellence in business support.

The Communication Partnership Project (CPP) aims to raise awareness of the importance of OSH to SMEs and to provide them with easy access to practical information and useful contacts at national and regional levels, including national partnership meetings, awareness-raising packages and other activities such as EEN OSH Awards.

The EEN members are one of the main partners that help EU-OSHA achieve its objectives, together with the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW), the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) and EU-OSHA’s national focal points.